Додатки до договору про надання субгранту на 2021 рік.   — 1
Інтелектуальна власність і доступ до лікування   — 19
 1. Теневой отчет по результатам мониторинга закупок АРВ-препаратов_RUS
 2. Дослідження вічнозелених патентів в Україні
 3. Отчет о вечнозеленых патентах_RUS
 4. Evergreening patents in Ukraine
 5. Звіт про проведння аналізу одноджерельних препаратів в Україні
 6. Отчет о моноисточниковых препаратах в Украине_RUS
 7. Report on the analysis of the single-source drugs market in Ukraine_ENG
 8. Звіт TRIPS+ положень в українському законодавстві та рекомендації щодо їх пом'якшення
 9. Отчет о ТРИПС+ в Украине_RUS
 10. Report on the legal analysis of TRIPS+_ENG
 11. Дослідження впливу положень TРІПС+ на доступність лікарських засобів в Україні
 12. Исследование влияния положений ТРИПС на доступность лекарственных средств в Украине
 13. Концепція впровадження механізму примусового ліцензування
 14. Концепция внедрения принудительного лицензирования_RUS
 15. The concept of implementing a compulsory licensing_ENG
 16. Чому Україні необхідна патентна реформа
 17. Почему Украине необходима патентная реформа_RUS
 18. Why Ukraine needs patent reform for MP_eng
 19. Отчет по результатам мониторинга закупок медицинских препаратов в 2019 году
#SoS project   — 2
Закони України   — 1
Постанови КМУ   — 5
Накази МОЗ   — 9
 1. Наказ МОЗ від 26.11.2012 р. №946 Про затвердження Порядку виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ
 2. Типове Положення про міждисциплінарну команду із забезпечення медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім’ям (від 23.11.2007 р.)
 3. Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України (від 23.11.2007 р.)
 4. Інструкція про порядок надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (від 23 листопада 2007 р. за N1407/14674)
 5. Порядок забезпечення інформації про ВІЛ-інфікованих (від 1 січня 2004 р. за N 3/6)
 6. Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію
 7. Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції (від 11 травня 2010 р.)
 8. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику (від 13 вересня 2010 року з №3123/275/770)
 9. Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей (від 23 листопада 2007 р. за N 740/1030/4154/321/614а)
Політики   — 10
 1. Позиція «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ» щодо принципу «Розширення участі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» (принцип GIPA)
 2. Позиція БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» стосовно гідності позитивного здоров’я та профілактики
 3. Політика Мережі щодо захисту дітей
 4. Позиція Мережі щодо замісної терапії та доступу до лікування для споживачів ін’єкційних наркотиків
 5. Позиція БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» щодо забезпечення доступу до антиретровірусного лікування людей, які живуть з ВІЛ
 6. Офіційна позиція БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»щодо закупівлі АРВ-препаратів
 7. Позиція БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» щодо пріоритетності програм лікування в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні
 8. Статут БО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”
 9. Політика щодо протиправних_дій
 10. Політика із розгляду скарг БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»
Гендер   — 1
Міжнародні документи   — 2
Національні документи   — 3
Документи Мережі   — 4
Бібліотека   — 23
 1. Збірка "Він.Вона і Віл"
 2. АРТ в картинках. Доступно про лікування ВІЛ.
 3. Моніторинг впровадження цілей
 4. Цілі розвитку тисячоліття: Україна 2010, національна доповідь
 5. Жінки та наркотики в країнах Евразії
 6. Законодавство побудоване з урахуванням гендерних підходів
 7. Виклики та подолання ВІЛ/СНІД та права людини в Україні
 8. Україна: моніторинг впровадження цілей UNGASS
 9. Стратегія роботи з жінками
 10. Статеві детермінанти поведінковго ризику СІН
 11. Зменшення стигми та дискримінаці в зв’язку з ВІЛ
 12. СНІД варта: моніторинг та захист прав людей в сфері протидії ВІЛ
 13. Практичне керівництво з впровадження гендерного підходу
 14. Посібник для журналістів практиків: гендерний погляд
 15. Оцінка впровадження гендерно сенсетивних підходів в проекти профілактики ВІЛ
 16. Організації, які працюють в сфері ВІЛ/СНІД в Україні
 17. Моніторинг поведінки РКС із компоненту епід. нагляду
 18. Люди і ВІЛ
 19. Гендерно орієнтовані послуги з профілактики ВІЛ серед уразливих груп
 20. Гендерні фактори ризику для СІН та РКС
 21. Ефективність використання жіночого презервативу у попередженні ВІЛ/ІПСШ: огляд досвіду
 22. Вагітність: серія для ВІЛ-позитивних людей
 23. Азбука жінок, які працюють
Навчальні посібники   — 30
 1. Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти
 2. Профілактика ВІЛ-інфекції та інших релевантних проблем в основній
 3. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу
 4. Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової підготовки бакалавра за напрямом “Здоров’я людини”
 5. Creating the society of gender equality
 6. Управління в неурядовій організації
 7. Планування сім’ї для людей, що живуть з ВІЛ
 8. Посібник для проведення тренінгу для батьків/опікунів ВІЛ- позитивних дітей-підлітків, які обізнані про свій ВІЛ- статус
 9. Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику»
 10. Навчально-методичний посібник для викладачів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» підготовлений відповідно до принципів доказової медицини і має забезпечити засвоєння сімейними лікарями принципів діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, опортуністичних захворювань, сприяти набуттю вміння щодо консультування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, оволодінню методикою проведення ДКТ, та недопущення стигматизації та дискримінації представників груп найвищого ризику і людей, які живуть з ВІЛ.
 11. Соціально-психологічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та їх сім’ями: процес розкриття ВІЛ-статусу дитині
 12. Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти»
 13. Соціально-психологічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та їх сім’ями: процес розкриття ВІЛ-статусу дитині
 14. Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти
 15. Брошура для батьків “Розкриття ВІЛ-позитивного статусу вашій дитині”
 16. ВІЛ. Ти маєш знати більше. Посібник для ЧСЧ
 17. Руководство по стратегическому планированию национальных мероприятий по противодействию эпидемиям ВИЧ/СПИДа
 18. Брошура для лікарів
 19. Брошура для пацієнтів
 20. Супервізія у ВІЛ-сервісних організаціях
 21. Робота з випадком
 22. Процес консультування
 23. Основи консультування ЛЖВ
 24. Оцінка потреб клієнтів
 25. Методичні вимоги
 26. Групова робота
 27. ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВА ПОЛІТИКА, «ДРУЖНЯ» ДО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, ТА ПРЕДСТАВНИКІВ/ЦЬ ГРУП НАЙВИЩОГО РИЗИКУ ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ
 28. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ПРАВИЛА І НОРМИ ПОВОДЖЕННЯ З МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ
 29. ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА СТИГМАТИЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, і ПРЕДСТАВНИКІВ ГНР В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ.
 30. Моніторинг сексуального та репродуктивного здоров’я за цілями ССГАООН
Дослідження   — 23
 1. Індекс стигми людей, які живуть з ВІЛ, в Україні (2020)
 2. Дослідження вічнозелених патентів в Україні
 3. Звіт про проведння аналізу одноджерельних препаратів в Україні
 4. Звіт щодо юридичного аналізу положень TRIPS-plus в рамках проекту "Доступ до лікування для людей, які живуть з ВІЛ в країнах з середнім рівнем доходу" (UNITAID)
 5. Відновлення порушених прав людей, які зазнали стигми і дискримінації, у зв’язку з ВІЛ-позитивним статусом, у закладах охорони здоров’я України: опис випадків
 6. Оцінка впливу програми, впроваджуваної в рамках гранту Глобального Фонду на забезпечення заходів з догляду та підтримки ЛЖВ (2012 р.)
 7. Операційне дослідження «Визначення ступеню «дружності» до клієнтів послуг, що надаються ЛЖВ в різних закладах соціальної та медичної сфери» (2012 р.)
 8. Monitoring the inclusion of vaw at the national level of the AIDS response and the implementation of the UNAIDS agenda for women and girls
 9. Моніторинг включення індикаторів щодо насильства над жінками до національної відповіді на епідемію ВІЛ та впровадження плану ЮНЕЙДС щодо жінок і дівчат
 10. Результати пілотного дослідження «Визначення мотивів, які спонукали усиновителів/прийомних батьків брати на виховання ВІЛ-позитивну дитину-сироту»
 11. Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми
 12. Україна: моніторинг упровадження цілей ССГАООН щодо сексуального та репродуктивного здоров’я (2010 р.)
 13. Дослідження “Доступ до послуг з лікування для ВІЛ-позитивних споживачів ін’єкційних наркотиків” (2010 р.)
 14. Операційне дослідження “Виявлення потреб ЛЖВ, котрі не користуються послугами проектів з догляду та підтримки” (2010р.)
 15. Операційне дослідження системи надання послуг для ЛЖВ за компонентом «Догляд і підтримка» (2009 р.)
 16. Оціночне дослідження компоненту «Догляд і підтримка» (2009 р.)
 17. Аналітичний звіт «Хто заробляє на епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні» (2013)
 18. Результати другого пілотного дослідження «Визначення мотивів, які спонукали усиновителів/прийомних батьків брати на виховання ВІЛ-позитивну дитину-сироту»
 19. Мережа презентує повну версію звіту за результатам дослідження «Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми», проведеного спільно з Аналітичним центром «Соціоконсалтинг» у 2013 році.
 20. Дослідження «Гендерні аспекти надання послуг для ЛЖВ»
 21. Оцінка впливу впровадження інформаційної системи на розподіл витрат часу працівників закладів з лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу в Україні (перший етап, 2014-2015 рр.)
 22. RESPECT РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ рівня зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до ЛЖВ та представників ГНР
 23. «Дослідження практики Європейського суду з прав людини у справах щодо захисту прав людей, які живуть з ВІЛ, представників уразливих до інфікування ВІЛ груп населення та осіб, які хворіють/хворіли на туберкульоз, та відповідної практики національних судів».
Звіти   — 3
Різне   — 2
Документи програмної діяльності   — 1
Опис інтервенцій програмного компоненту "Лікування ВІЛ, догляд та підтримка"   — 3
Додатки до договору про надання субгранту   — 14
Накази МОЗ   — 9
 1. Наказ МОЗ від 26.11.2012 р. №946 Про затвердження Порядку виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ
 2. Типове Положення про міждисциплінарну команду із забезпечення медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім’ям (від 23.11.2007 р.)
 3. Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України (від 23.11.2007 р.)
 4. Інструкція про порядок надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (від 23 листопада 2007 р. за N1407/14674)
 5. Порядок забезпечення інформації про ВІЛ-інфікованих (від 1 січня 2004 р. за N 3/6)
 6. Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію
 7. Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції (від 11 травня 2010 р.)
 8. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику (від 13 вересня 2010 року з №3123/275/770)
 9. Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей (від 23 листопада 2007 р. за N 740/1030/4154/321/614а)
Додатки до договору про надання субгранту на 2022 рік.   — 1
2022   — 2