До всіх новин

Проект за підтримки ГФ “Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні”

Назва проекту: Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні

Донор: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Період реалізації: 2021-2023

Цілі, стратегії та заходи

Метою нової трирічної програми є прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики, лікування туберкульозу і МР-ТБ, розширення масштабів доказово обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, а також створення гнучких та стійких систем охорони здоров’я в Україні.

 

Враховуючи концентрований характер епідемій, основна увага приділяється групам підвищеного ризику – людям, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), секс-працівникам, які надають послуги за винагороду (СП), чоловікам, які практикують секс із чоловіками (ЧСЧ), трансгендерним особам (ТГО), представникам ромської спільноти, внутрішньо переміщеним особам, бездомним, військовослужбовцям, ув’язненим, інфікованим туберкульозом та особам, які перебували з ними в контакті, ЛЖВ і сексуальним партнерам представників ГПР і ЛЖВ.

 

Програма спрямована на прискорення поступу України в напрямку сталого реагування системи охорони громадського здоров’я на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію та заснована на уроках, засвоєних у ході реалізації попередньої трирічної програми NFM2, а також наявному потенціалі для повного усунення програмних і фінансових прогалин. Ця програма також узгоджується з міжнародною політикою та керівними принципами стратегії боротьби ВООЗ з туберкульозом «Покласти край ТБ», глобальним планом дій «Зупинити туберкульоз: 2018-2022 роки», стратегією ЮНЕЙДС на 2016-2021 роки, а також останніми нормативними кервними вказівками ВООЗ. Вона також узгоджується зі стратегією Глобального фонду на 2017-2022 роки «Інвестиції з метою повного усунення епідемій» і керівництвом ГФ щодо регіональних пріоритетів СЄЦА (2022-2022 роки).

 

Програма буде реалізована трьома Основними реципієнтами: державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»; благодійною організацією «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (100% життя)» та Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я».

 

Мета: прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом забезпечення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу та МР ТБ, розширення масштабів доказово обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, а також створення гнучких і стійких систем охорони здоров’я в Україні.

 

Стратегічний підхід

1. Підтримувати ефективні заходи боротьби з туберкульозом в Україні шляхом впровадження доказово обґрунтованих підходів, орієнтованих на пацієнтів, приділяти особливу уваги веденню мультирезистентного туберкульозу та групам підвищеного ризику.

2. Підтримувати ефективну боротьбу з ВІЛ-інфекцією в Україні шляхом впровадження доказово обґрунтованих підходів, орієнтованих на пацієнтів, приділяти особливу увагу групам підвищеного ризику.

3. Забезпечувати загальну координацію і взаємодоповнюваність заходів і програм, а також належний механізм залучення зацікавлених сторін до обговорення та прийняття рішень, стале фінансування відповідних програм і заходів, поліпшувати організацію та надання послуг, підвищувати якість даних для планування діяльності, постійно нарощувати кадровий потенціал і підтримувати високі стандарти у сфері освіти та науки, використовуючи правозахисні та гендерно-чутливі підходи й усуваючи бар’єри.

Заплановані заходи: передбачені цим грантом заходи мають підтримувати континуум каскаду послуг з догляду та лікування, гарантувати зниження захворюваності та смертності від туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Модулі надання послуг: загальна спрямованість заходів, включених до цих модулів, полягає у забезпеченні континууму медичної допомоги шляхом надання ефективних послуг для ГПР, заповнення прогалин у національних програмах боротьби з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом відповідно до аналізу програмних прогалин.

Протитуберкульозні заходи спрямовані на:

§  забезпечення загального доступу до своєчасного та якісного виявлення туберкульозу та діагностики МР ТБ шляхом впровадження молекулярного експрес-тестування, підвищення якості та охоплення послугами з досліджень лікарської чутливості, цілеспрямованого активного виявлення випадків захворювання серед груп підвищеного ризику шляхом:

·      виявлення та діагностики випадків МР ТБ:

§  поліпшення результатів лікування пацієнтів з МР ТБ шляхом впровадження модифікованих коротших схем лікування і розширення масштабів орієнтованих на пацієнтів підходів з всебічною підтримкою прихильності шляхом:

·      лікування МР ТБ:

§  скорочення передачі туберкульозу шляхом розширення масштабів ефективного профілактичного лікування та поліпшення інфекційного контролю за рахунок:

·      догляду за пацієнтами з туберкульозом і профілактики туберкульозу;

§  створення сприятливого середовища в системі охорони здоров’я та ефективне управління національною програмою боротьби з туберкульозом за допомогою:

·      управління та планування у сфері охорони здоров’я, а також політики та планування національних програм протидії захворюванням;

·      управління програмами, а також координації та управління національними програмами протидії захворюванням.

Заходи боротьби з ВІЛ-інфекцією спрямовані на:

§  зменшення передачі ВІЛ-інфекції шляхом підвищення рівня охоплення груп підвищеного ризику інноваційними профілактичними втручаннями та усунення передачі ВІЛ-інфекції від матері дитині за допомогою:

·      профілактики для працівників секс-індустрії та їхніх клієнтів;

·      профілактики для людей, які вживають ін’єкційні наркотики, та їхніх партнерів; профілактики для чоловіків, які практикують секс із чоловіками;

·      профілактики для трансгендерних осіб;

·      профілактики для людей, які перебувають у в’язницях та інших установах закритого типу; запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері дитині (ПМД).

§  Поліпшення каскаду «90-90-90» шляхом просування інноваційних підходів до тестування, підвищення рівня раннього виявлення ВІЛ-інфекції, раннього початку АРТ, підвищення якості медичної допомоги за рахунок забезпечення доступу до АРВ-препаратів гарантованої якості, моніторингу лікування, а також впровадження диференційованих моделей догляду, орієнтованих на пацієнтів, за допомогою:

·      диференційованих послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію для людей, які вживають ін’єкційні наркотики, та їхніх партнерів, секс-працівників та їхніх клієнтів, чоловіків, які практикують секс із чоловіками, трансгендерних осіб, осіб, які перебувають у в’язницях та інших установах закритого типу, партнерів людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією, та інших вразливих груп населення;

·      лікування, догляду та підтримки;

§  Створення сприятливого середовища в системі охорони здоров’я та ефективне управління національними заходами по боротьбі з ВІЛ-інфекцією за допомогою:

·      координації та управління національними програмами боротьби із захворюваннями.

Модулі, що створюють стимулююче середовище

Перелічені нижче модулі містять заходи, які вважаються критично важливими для зміцнення системи охорони здоров’я та систем, які функціонують на рівні громад, підтримують необхідні зміни в системі надання комплексних послуг щодо ВІЛ-інфекції та ТБ/ВІЛ-інфекції, децентралізацію, а також реформу охорони здоров’я, орієнтуючись на створення більш сталого середовища для надання послуг:

·         управління та планування в сфері охорони здоров’я;

·         системи управління товарами медичного призначення;

·         лабораторні системи;

·         інформаційні системи управління охороною здоров’я та МіО;

·         система фінансового управління;

·         кадрові ресурси в сфері охорони здоров’я, включаючи медичних працівників, які працюють на рівні громади;

·         зміцнення систем на рівні громади;

·         усунення правозахисних та гендерних бар’єрів на шляху надання протитуберкульозних послуг;

·         скорочення пов’язаних із правами людини бар’єрів на шляху надання послуг щодо ВІЛ-інфекції/туберкульозу

3. Цільова група / Бенефіціари:

·         ЛВІН та їхні партнери;

·         СП;

·         ЧСЧ;

·         трансгендерні особи;

·         ЛЖВ;

·         сексуальні партнери ЛЖВ;

·         в’язні;

·         безпритульні, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі групи населення;

·         пацієнти з туберкульозом і МР ТБ, особи, з якими вони перебували в контакті.

Цілі програми: 
ЦіліПрограми_2021-2022

Бюджет:
Summary budget for site

Контактна інформація НУО та інформація про суб-гранти:

НУО_GF_2023_for site

  • 2343
  • 0
Поділитись