До всіх новин

Мережа розвиває систему моніторингу соціальних послуг в Україні

 

29 серпня 2017 в Києві відбувся круглий стіл «Напрацювання рекомендацій щодо впровадження незалежного моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», організованому МБФ «Карітас Україна». Всеукраїнська Мережа ЛЖВ представила учасникам свої напрацювання по організації системи моніторингу та оцінки послуг, а також із незалежного оцінювання задоволеності послугами, які надаються в державних закладах.

«Громадські організації, повинні стати невід’ємною частиною системи оцінки якості соціальних послуг. Це важливо як на національному, так і на регіональному рівнях, на всіх етапах розробки, впровадження та реалізації системи, — говорить провідний фахівець Всеукраїнської Мережі ЛЖВ Дмитрієв Денис, який взяв участь в круглому столі. — Передумов до цього кілька. По-перше, національні НУО, такі, як Всеукраїнська Мережа ЛЖВ, вже мають впроваджені високоефективні процедури і багаторічний досвід проведення внутрішнього моніторингу та оцінки послуг. По-друге, саме силами клієнтських НГО забезпечується зниження бар’єрів, підвищення якості послуг і приведення їх у відповідність до потреб клієнтів».

Крім Мережі, участь в круглому столі взяли представники Міністерства соціальної політики, його структурних підрозділів в регіонах, що реалізують державну соціальну політику на місцях, експерти, представники організацій громадянського суспільства, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій.

В рамках круглого столу було презентовано концепцію реформування процедур оцінки і моніторингу якості соціальних послуг, а учасники заходу мали можливість поділитися практичним досвідом роботи по впровадженню дієвих механізмів його реалізації.

 

 

  • 1572
  • 0
Поділитись