До всіх новин

HIV Test Privacy Policy 

Privacy Policy 

 

This privacy policy explains how the HIV test app, created by the international charity organization 100% Life, collects, stores and uses personal data of users. Personal data is any information that can directly or indirectly identify a person. What data do we collect? We do not collect data that can identify the user. We only collect anonymous data about the answers to questions about age, preferences in sex, drug use, some symptoms of HIV, country, GPS coordinates to provide information about the nearest HIV testing point. 

 

How do we collect data? 

 

We collect data through a survey form in the app and through GPS data about the phone’s location. For what purposes do we use data? We use data in a generalized form to analyze the behavior of population groups with the aim of overcoming the HIV epidemic. We may also transfer data to scientific, charitable or commercial organizations for the development of strategies to overcome HIV. 

 

Who do we share or sell data with? 

 

We may share or sell data with third parties who have similar goals or interests related to overcoming the HIV epidemic. We do not share or sell data with government agencies unless required by law. 

 

How do we store and protect data? 

 

We store data on secure servers that have password access. We also do not contain elements that can personify the user. How can users control their data? Users cannot view their data after completing the questionnaire, as their data cannot be personified and highlighted. Users can opt out of participating in the survey or turn off GPS on their phone if they do not want to provide their data. 

 

How do we notify users of changes to the privacy policy?

 

 We notify users of changes to the privacy policy by email, or notification in the app. Users must review the updated privacy policy and agree to it before continuing to use the app.

 

 How to contact us about the privacy policy? 

 

If you have any questions, comments or complaints about our privacy policy, you can contact us using the following contact details: 

 

Email: info@network.org.ua Phone number: +380443399350 

 

Postal address: vul. Mezhyhirska, 87a, Kyiv, 04080, Ukraine 

 

This privacy policy takes effect from February 26, 2024.

 

Privacy Policy

Ця privacy policy пояснює, як додаток HIV test, створений міжнародною благодійною організацією 100% Життя, збирає, зберігає і використовує особисті дані користувачів. Особисті дані – це будь-яка інформація, яка може безпосередньо або опосередковано ідентифікувати особу.

 

Які дані ми збираємо?

 

Ми не збираємо дані, які можуть ідентифікувати користувача. Ми збираємо лише анонімні дані про відповіді на питання про вік, переваги в сексі, про вживання наркотичних речовин, про деякі симптоми ВІЛ, країну, координати GPS для надання інформації про найближчий пункт тестування на ВІЛ.

 

Як ми збираємо дані?

 

Ми збираємо дані через форму опитування в додатку і через дані GPS про місцезнаходження телефону.

 

Для яких цілей ми використовуємо дані?

Ми використовуємо дані в узагальненому вигляді для аналізу поведінки груп населення з метою подолання епідемії ВІЛ. Ми також можемо передавати дані науковим, благодійним або комерційним організаціям для розробки стратегій подолання ВІЛ.

 

З ким ми ділимося або продаємо дані?

 

Ми можемо ділитися або продавати дані з третіми сторонами, які мають схожі цілі або інтереси, пов’язані з подоланням епідемії ВІЛ. Ми не ділимося або продаєемо дані з урядовими органами, якщо цього не вимагає закон.

 

Як ми зберігаємо і захищаємо дані?

 

Ми зберігаємо дані на захищених серверах, які мають парольний доступ. Ми також не містимо елементів, які можуть персоніфікувати користувача.

 

Як користувачі можуть контролювати свої дані?

 

Користувачі не можуть переглядати свої дані після заповнення опитувальника, так як їх дані неможливо персоніфікувати та виділити. Користувачі можуть відмовитися від участі в опитуванні або відключити GPS на своєму телефоні, якщо вони не хочуть надавати свої дані.

 

Як ми повідомляємо користувачів про зміни в privacy policy?

 

Ми повідомляємо користувачів про зміни в privacy policy через електронну пошту, або повідомлення в додатку. Користувачі повинні переглянути оновлену privacy policy і погодитися з нею, перш ніж продовжувати використовувати додаток.

 

Як зв’язатися з нами щодо privacy policy?

 

Якщо у вас є будь-які питання, зауваження або скарги щодо нашої privacy policy, ви можете зв’язатися з нами за наступними контактними даними:

 

Електронна адреса: info@network.org.ua

Номер телефону: +380443399350

Поштова адреса: вул. Межигірська, 87а, Київ, 04080, Україна

Ця privacy policy набуває чинності з 26 лютого 2024 року.

 

  • 1340
  • 0
Поділитись