Модуль DataCheck-Human-Rights

DataCheck-Human-Rights – інноваційна система фіксації та реагування на порушення прав людини ключових спільнот уразливих до ВІЛ (ЛЖВ, ЧСЧ, ЛВІН, секс-працівники, транс* люди, колишні ув’язнені, жінки, які живуть з ВІЛ, підлітки, які живуть з ВІЛ, люди хворі або які перехворіли на туберкульоз) – далі DataCheck-Human-Rights.  Аналогам даної системи у світі не існує.

 

Завдяки системі відбувається фіксація порушень прав людини у наступних сферах: Медицина, Правосуддя, Робота, Громада, Освіта, Надзвичайні ситуації. Завдяки системі  DataCheck буде проводитись реалізація практичних випадків правової підтримки, спрямованої на надання первинної та вторинної правової допомоги представникам 9-ти ключових спільнот, уразливих до ВІЛ, шляхом захисту порушених прав у державних та місцевих органах влади, на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності та підпорядкування, включаючи посередництво, переговори щодо інших досудових та судових справ з порушення прав.

 

Проблеми які вирішує система DataCheck-Human-Rights:

 

1.Відсутність «посередників» між клієнтом та надавачами правових послуг

2.Швидкість розгортання системи

3.Гнучкість (можливість зміни архітектури системи за необхідністю з урахуванням на виклики)

4.Безпека збору, обробки та зберігання сенситивних даних (підтверджено сертифікатами КСЗІ).

5.Верифікація клієнта

6.Психологічний комфорт для клієнта при описі випадку порушення прав.

7.Якість збору даних (зріз дезагрегованих даних  можливий за різними параметрами, та на різних рівнях)

8.Контроль ефективності роботи з клієнтом (чіткий контроль за часу виконання послуги, часу який пройшов від моменту подачі звернення до реагування).

9.Доступність сервісів (мобільність, доступність для звернення 24/7, можливість звернення самостійно так і через надавачів послуг, відсутність прив’язки до пунктів надання послуг.

10.Оцінку звернення клієнта проводить навчений параюрист - представник спільноти.

11.Інтеграція у сервіси профілактики, програми лікування, догляду і підтримки.

12.Ефективне використання коштів для надання правової допомоги (зменшення кількості персоналу для обслуговування та аналізу баз даних та безпосередніх надавачів послуг, відсутність паперового документообігу, можливість підключення юристів які працюють по системі “pro bono”).

13.Оцінка якості наданих послуг самим клієнтом.

14.Можливість збору даних про порушення прав в рамках Глобального партнерства з елімінації усіх форм стигми та дискримінації пов’язаних з ВІЛ.

Безпека імплементації в умовах надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, збройні конфлікти, пандемії).

 

Як працює параюридична допомога у системі DataCheck-Human-Rights?

 

Людина, яка постраждала, самостійно звертається за параюридичною допомогою через додаток, або може зафіксувати звернення через параюриста. Постраждала людина обирає уразливу групу та область в якій проживає, система автоматично переадресовує даний кейс до параюриста відповідної спільноти, яку обрав постраждалий у якості своєї уразливої групи, та відповідно області, в якій проживає постраждалий та за якою закріплено параюриста. Параюрист приймає звернення та надає параюридичну допомогу, у разі, якщо дане питання потребує залучення юриста - параюрист переадресовує до найближчого юриста, зв’язується з ним.

 

Параюристи працюють з будь-якими видами дискримінації та насильства на підставі приналежності до уразливої до ВІЛ групи, ВІЛ-статусу, віку, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

 

Параюридична допомога - це первинна юридична допомога у випадку порушень прав, яка надається спеціально навченими параюристами. Параюристи - це люди, які пройшли спеціальне навчання та можуть надавати первинну юридичну допомогу у випадку порушення прав.

 

Уся допомога параюридичною мережею надається безкоштовно та конфіденційно за принципом “рівний-рівному”: параюристи від кожної спільноти надають допомогу представникам саме своєї спільноти.

 

Параюридична мережа допомоги займається наданням оперативної фахової правової оцінки факту порушення прав, консультуванням з приводу наявних рішень для відновлення порушених прав та з приводу подальших дій, які можливі для їх відновлення. Параюристи збирають додаткову необхідну інформацію по факту порушення прав з подальшим супроводом або перенаправленням для надання безоплатної первинної чи вторинної допомоги (передача юристам), у разі необхідності.