До всіх новин

Програма ГФ «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України на 2024-2026 роки»

Назва Програми «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України на 2024-2026 роки»

Донор: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Період реалізації: 2024-2026

  1. Передумови та обґрунтування Програми:

З лютого 2022 року Україна переживає величезну гуманітарну кризу через військове вторгнення Російської Федерації. Війна спричинила масове переміщення та міграцію людей всередині країни та за її межами, а також порушення надання медичних та соціальних послуг, у тому числі у сфері ВІЛ-інфекції та туберкульозу, внаслідок активних бойових дій, тимчасової окупації територій, прямого пошкодження медичних закладів, переміщення медичного персоналу, критичної нестачі державного фінансування та перебоїв у постачанні медичних препаратів.

Війна спричинила глибокий економічний спад та фіскальні обмеження в державних бюджетах, у тому числі на охорону здоров’я, що вимагає значної донорської підтримки (наприклад, Глобального фонду, PEPFAR) для підтримки основних послуг у сфері ВІЛ та ТБ.

Для забезпечення максимальної гнучкості та підзвітності Україна прийняла базовий підхід до управління програмою в рамках гранту на 2024-2026 роки, який ґрунтується на широкому використанні програмних даних та обґрунтованих припущеннях щодо зміни чисельності населення для ефективного та результативного управління реалізацією програми. Такий підхід дозволить встановити реалістичні цілі та сприятиме забезпеченню рівності для ключових груп населення, гнучкості та адаптивності програм в умовах воєнного часу, а також підзвітності програм.

 

  1. Цілі, стратегії та заходи:

Програма Глобального фонду в Україні на 2024-2026 роки зробить важливий внесок у зменшення соціально-економічного тягаря ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні у воєнний час, а також у створення орієнтованого на людей, гендерно-чутливого та правового середовища і системи для ефективної та сталої відповіді на епідемії ВІЛ та туберкульозу шляхом

  • використання поточних досягнень та подолання розриву у досягненні мети “95-95-95” шляхом підвищення рівня раннього виявлення ВІЛ-інфекції, забезпечення розширення АРТ та покращення якості догляду за хворими на ВІЛ-інфекцію
  • підтримки доступу до ефективної сучасної діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, приділяючи особливу увагу ключовим та уразливим групам населення.

Надання основних послуг у зв’язку з ВІЛ та туберкульозом заплановано в рамках запиту на фінансування для  підконтрольних Уряду України територій відповідно до рішення Уряду України про те, що Глобальний фонд і ПЕПФАР відтепер працюють лише на підконтрольних Уряду територіях. Послуги на непідконтрольних уряду територіях були перервані у 2022 році; деякі з них включені до ПААР і будуть реалізовані після деокупації цих територій.

 

Заплановані в рамках програми заходи будуть реалізовуватися в цивільному та пенітенціарному секторах, включаючи надання послуг за допомогою мобільних бригад. Заходи доповнюють поточну програму PEPFAR та базові пакети послуг, що закуповуються державою в рамках перехідного плану. Вони охоплюють такі сфери, як тестування на ВІЛ, залучення ВІЛ-позитивних осіб до лікування з підтримкою прихильності до лікування, включаючи повернення до лікування пацієнтів, втрачених для подальшого спостереження. Розроблено спеціальні заходи для підтримки ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль з груп ризику та дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, а також дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями.  У сфері ТБ діяльність спрямована на виявлення нових випадків туберкульозу та підтримку прихильності до лікування пацієнтів з ТБ та МР ТБ.

 

Особлива увага в інтервенціях модуля RSSH приділяється розбудові потенціалу та мобілізації спільнот: ВІЛ-позитивних жінок, колишніх ув’язнених, ЧСЧ, секс-працівників, підлітків та молоді, ЛЖВ, ЛВІН. Інтервенції також охоплюють комплекс заходів, спрямованих на зниження стигми, подолання бар’єрів, пов’язаних з правами людини та гендерними питаннями, а також моніторинг під керівництвом спільнот.

 

Через брак місцевого фінансування значна частина (понад 25%) загального бюджету спрямовується на закупівлю товарів медичного призначення: нелікарських засобів, лікарських засобів та обладнання.

 

  1. Цільова група/бенефіціари:

Бенефіціарами програми є: пацієнти з ВІЛ, ТБ та МР ТБ, ВІЛ-позитивні вагітні жінки та діти, народжені ВІЛ-позитивними матерями, ув’язнені та особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, внутрішньо переміщені особи та населення, яке проживає у важкодоступних та віддалених районах, ВІЛ-позитивні жінки, ЧСЧ, секс-працівники, підлітки та молодь, ЛВІН.

 

Цілі програми

Контактна інформація НУО та інформація про суб-гранти

!_NUO_GF_2024_for-site Напрямки

!_NUO_GF_2024_for-site 3

Бюджет

  • 435
  • 0
Поділитись