До всіх новин

Проект RESPECT: Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, щодо представників груп найвищого ризику в медичних закладах України

 

Детальніше про проект: RESPECT: історія, що породила зміни

Проект USAID RESPEСT впроваджувався Мережею за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) у 2013 – 2017 рр.

Метою Проекту є зменшення стигми та дискримінації, пов’язаних із ВІЛ, щодо представників груп найвищого ризику (ГНР), включаючи людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), та людей, що вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), серед медичних працівників та залучення пацієнтів до тестування і лікування ВІЛ-інфекції.

Напрями проекту:

 1. Залучення пацієнтів до каскаду послуг з тестування і лікування, завдяки зменшенню стигми і дискримінації та посилення тестування, ініційованого медичними працівниками.
 2. Посилення адвокаційних можливостей громадянського суспільства щодо боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я.
 3. Формування прихильності до медичних послуг у ВІЛ-інфікованих засуджених, в тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, які звільняються з установ виконання покарань та забезпечення безперервного доступу до послуг з лікування та соціального супроводу за межами установ виконання покарань.

Завдання та основні результати проекту:

Зменшуючи прояви стигми та дискримінації, збільшити кількість пацієнтів, які отримують АРТ через реалізацію моделей «Залучення клієнтів до тестування та лікування» та «Тестування на ВІЛ-інфекцію у громаді»  у чотирьох пілотних регіонах проекту

Інтервенціями проекту охоплено 67 закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) у мм. Київ, Львів, Кривий Ріг, а також Київській, Львівській, Миколаївській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Розроблено посібник для проведення одноденного тренінгу для медичних працівників з питань формування толерантного ставлення до ЛЖВ та представників груп найвищого ризику (ГНР). Команди тренерів провели у пілотних регіонах 330 тренінгів для 7647 практикуючих лікарів та медсестер.

Згідно з результати підсумкової оцінки рівня стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до ЛЖВ та представників ГНР серед медичного персоналу обраних ЗОЗ, діяльність проекту сприяла зменшенню даного показника більш як у три рази – з 43% до 13%.

Алгоритми перенаправлення пацієнтів в рамках моделі «Залучення клієнтів до тестування та лікування» мали наступні результати:

 • 5513 особи протестовано на ВІЛ
 • серед них виявлено 939 ВІЛ-позитивних осіб
 • 797 із них розпочали лікування.

Самі алгоритми, що пілотувалися у ЗОЗ мм. Черкаси,  Кривий Ріг, Миколаїв та Кропивницький, було проаналізовано, узагальнено, та описано як кращу практику.

Звіт за результатами дослідження «Оцінка багатошарової стигми, з якими стикаються найбільш уразливі до ВІЛ групи» оприлюднено для використання при розробці нових підходів у послугах з КіТ для ЛЖВ та ГНР.

ЗОЗ із пілотних регіонів отримали від проекту наступні матеріали загальною кількістю:

 • медичні халати (4550 од.);
 • флеш-накопичувачі (4950 од.);
 • настінні інформаційні стенди (255 од.);
 • інформаційні підлогові стенди  (25 од.).

Розробити, пілотувати та впровадити у закладах до- та післядипломної медичної освіти у пілотних регіонах тренінгових модулів із гендерно-чутливих підходів щодо запобігання та зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, по відношенню до ЛЖВ та ГНР

Навчальні програми наступних закладів додипломної та післядипломної підготовки лікарів та медичних сестер було доповнено затвердженими робочими програмами з компонентом  «Зменшення стигми і дискримінації»:

 • Національний медичний університет iм. О. О. Богомольця;
 • Вищий навчальний заклад «Київський міський медичний коледж»;
 • Вищий навчальний заклад «Київський медичний коледж ім. П. І.  Гаврося»;
 • Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;
 • Донецьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів;
 • Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця:

 • Розроблено типову програму навчальної дисципліни «Епідеміологія», що включає питання стигми і дискримінації;
 • Програму затверджено на нараді завідувачів кафедр епідеміології вищих медичних навчальних закладів України;
 • Проведено тренінг для тренерів “Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, серед медичних працівників” для співробітників кафедр епідеміології/інфекційних захворювань вищих медичних навчальних закладів України (18 учасників);
 • 1094 студенти прослухали 4-годинний інтерактивний модуль «Епідеміологія ВІЛ/СНІДу. Шляхи подолання стигми та дискримінації до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, у медичних закладах».

Київський міський медичний коледж (додипломна освіта): 450 студентів пройшли навчання за тематикою «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до ЛЖВ та ГНР».

Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося (післядипломна освіта): 612 слухачів відвідали курси підвищення кваліфікації за тематикою «ВІЛ-інфекція. Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників ГНР у медичних закладах».

Медичний коледж ЛНМУ ім. Д. Галицького (додипломна освіта): 320 студентів пройшли навчання за тематикою «Зменшення стигми та дискримінації до ЛЖВ та представників ГНР в медичних закладах України», (4 академічні години).

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика:

 • Розроблено та затверджено навчальний план та програму циклу тематичного удосконалення (ТУ) «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем»; методичний посібник із даної теми видано накладом 500 примірників;
 • З даної теми проведено:

три тренінги для тренерів для 43 викладачів кафедр сімейної медицини  вищих медичних начальних закладів України;

шістнадцять циклів ТУ «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» для 327 сімейних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги  (ЦПМСД) Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Миколаївської, Львівської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської, областей та міст Києва, Кропивницького і Львова;

 • Здійснено дослідження впливу проведеного навчання за циклом ТУ «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» на якість роботи сімейних лікарів, які пройшли підготовку у 2015 р., щодо залучення ЛЖВ та представників ГНР до тестування та лікування ВІЛ-інфекції.  Звіт за результатами дослідження видано у кількості 200 примірників двома мовами;

У трьох медичних ВНЗ Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей проведення циклу ТУ «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» у 2018 –2019 рр. буде здійснюватись за кошти місцевих бюджетів.

Посилити спроможність Мережі та її виконавчих партнерів щодо боротьби із стигмою та дискримінацією до представників ГНР  та ЛЖВ, а також збільшення числа людей, які мають доступ до тестування на ВІЛ-інфекцію та лікування ВІЛ-інфекції

Сім неурядових організацій отримали субгранти на виконання завдань проекту, пов’язаних зі зменшенням рівня стигми та дискримінації у медичних закладах України. Це Київське та Криворізьке міські відділення Мережі, Львівське, Черкаське, Миколаївське, Кіровоградське обласні відділення Мережі та ВГО «Українська асоціація сімейної медицини».

Розроблено та впроваджено інформаційні кампанії з протидії стигмі та дискримінації щодо ЛЖВ в Україні, підвищення рівня толерантного ставлення суспільства та привернення уваги до даної проблеми:

 • «Я не нуль!». 297 сіті-лайтів розміщено у 22 містах України; 141 інформаційний плакат – у медичних закладах шести найбільших міст України;
 • Проведено конкурс серед підлітків та молоді на кращий відеоролик щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей.
 • «ВІЛ – невидимий»: кампанія-заклик оцінити свої ризики щодо інфікування ВІЛ та пройти тест.

Також соціальні працівники та психологи організацій-партнерів пройшли ряд тренінгів для навчання клієнтів проекту зменшенню проявів самостигми та самодискримінації.

Посилення нагляду і адвокаційних можливостей громадянського суспільства щодо боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я

Аналіз закупівель Міністерства охорони здоров’я за профільними нозологіями на всіх етапах тендерної процедури, а також нагляд за дотриманням обов’язкових вимог Закону України «Про державні закупівлі»

Рутинний моніторинг фахівцями Мережі та Трансперенсі Інтернешнл Україна закупівель, що здійснюються цільовими ЗОЗ через систему ProZorro. Кожне з виявлених порушень супроводжувалось офіційними листами з проханням усунути недоліки та / або рекомендаціями щодо здійснення таких закупівель у майбутньому. Загалом проаналізовано 147 тендерних процедур.

Представники Мережі та Центру протидії корупції брали участь у робочих групах Міністерства охорони здоров’я та Інституту імені Громашевського щодо ухвалення міжнародної непатентованої назви та дозування для закупівель. Основним результатами стали:

 • забезпечені прозорість та законність процесу прийняття рішення щодо затвердження технічних вимог ЮНІСЕФ із закупівлі антиретровірусних препаратів. Усунено потенційні корупційні ризики;
 • рекомендації для Міністерства охорони здоров’я щодо реформування: 1) процесу прийняття рішень під час формування асортименту та номенклатури; 2) технічних вимог, що висуваються до покупки.

У 2017 році Мережа та ГО «Трансперенсі Інтернешнл» провели три дводенних тренінги для спеціалістів із закупівель цільових ЗОЗ та забезпечували консультаційну підтримку представників НУО щодо використання аналітичних модулів та для клієнтів щодо недоліків та помилок у закупівельних процедурах.

69 представників регіональних партнерських організацій пройшли навчання  з використання системи ProZorro для громадського моніторингу у галузі медицини.

Протягом 2016 – 2017 рр. відбувався завершальний етап формування Національного переліку лікарських засобів; команда проекту, як один з учасників цього процесу, брала активну участь у робочих нарадах та дискусіях, ініційованих Міністерством охорони здоров’я, і сприяла включенню у Національний перелік препаратів, які розширять доступ до ефективного лікування тисячам пацієнтів із ВІЛ.

Підвищення інформованості громадськості про закупівлі і державні витрати у секторі охорони здоров’я

Проведено низку медіа-заходів, спрямованих на привернення уваги суспільства до проблем державних закупівель антиретровірусних лікарських засобів.

Створено веб-сайт Ukrainian Price Monitoring Observatory (UMPO), розроблений в рамках проекту Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS).

Фахівці Мережі та Центру протидії корупції розробили веб-сторінку drugjobbery.org, яка (разом з сторінкою antac.org.ua), стала платформою для поширення інформації щодо стану проведення цільових закупівель.

У зв’язку із запуском системи електронних закупівель, в рамках проекту проведено низку навчальних заходів для стейкхолдерів:

 • триденний тренінг «Антикорупційний моніторинг державних закупівель лікарських засобів проти ВІЛ та ТБ» для 44 журналістів, представників громадських та пацієнтських організацій, державних службовців.
 • дводенний тренінг для регіональних партнерських організацій  з особливостей використання системи електронних публічних закупівель ProZorro для громадського моніторингу у галузі медицини.
 • всеукраїнський форум «Дозорро-фест», який покращив рівень співпраці між усіма учасниками закупівельного процесу.
 • три дводенних тренінги для спеціалістів із закупівель цільових ЗОЗ.
 • консультаційна підтримка представників НУО щодо використання аналітичних модулів та для клієнтів щодо недоліків та помилок у процедурах їх закупівель.

Протягом проекту команда здійснювала медіа-підтримку моніторинговому порталу dozorro.org. Також поширювалися новин про найбільш резонансні закупівлі у галузі охорони здоров’я, прогрес та успіх моніторингової діяльності опубліковано у шести медіа-історіях у блозі Dozzoro.

Покращення процедур та процесів державного управління

Мережею проадвокатовано прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження №1396-р від 12.01.2016 «Про закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», на виконання якого Міністерством охорони здоров’я передало процес централізованих закупівель медичних препаратів міжнародним організаціям.

Створено та оприлюднено аналітичний звіт щодо основних проблем у державних закупівлях ліків проти ВІЛ / ТБ.

Випущено відеоролики з методології використання системи ProZorro.

З метою розширення кількості компаній-потенційних учасників закупівель, у березні 2016 року в рамках форуму «Zakupki.Forum» низку презентацій щодо системи Prozorro та її переваг було проведено для понад 400 представників великого та середнього бізнесу. У лютому 2016 року систему Prozorro було представлено в Американській торгівельній палаті.

В рамках напряму з контролю закупівель у системі ProZorro «Трансперенсі Інтернешнл Україна» підтримали антикорупційну діяльність 18 громадських організацій.

Зважаючи на пріоритетність проведення медичної реформи, Мережа підтримувала роботу офісу Проекту електронної охорони здоров’я eHealth шляхом контрактування професійних консультантів з управління людськими ресурсами, GR, PR та координації мережі стейкхолдерів.

Розробка та впровадження Алгоритму взаємодії між уповноваженими органами з питань пробації, закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС України) та кейс-менеджерами неурядових організацій для ефективної підготовки засуджених до звільнення та взяття їх на диспансерний облік у центрах профілактики та боротьби зі СНІДом/сайтах АРТ після звільнення

Алгоритм взаємодії щодо забезпечення ВІЛ-позитивних засуджених соціальним супроводом під час відбування покарання та після звільнення з установ виконання покарань розроблено та затверджено окремим дорученням заступника Міністра юстиції України №106/25/32-17 від 13.04.2017 року.

Розроблено 10 довідників з контактами надавачів медичних та соціальних послуг (включно зі СНІД-центрами, сайтами АРТ та ЗПТ, місцевими НУО та органами місцевої влади); довідники розповсюджуються серед засуджених, які звільняються.

Посилення потенціалу представників уповноважених органів з питань пробації, закладів охорони здоров’я ДКВС України та кейс-менеджерів НУО з метою ефективної реалізації розробленого Алгоритму взаємодії та моделі кейс-менеджменту

Розроблено програму тренінгу для регіональних мультидисциплінарних команд (МДК), що складаються із представників відділів соціально-психологічної служби та медичних частин установ виконання покарань та соціальних працівників НУО. Проведено 5 тренінгів із впровадження розробленого Алгоритму для 38 МДК (140 учасників) з пілотних областей

38 установ ДКВС отримали комп’ютерне обладнання.

У відповідь на запит Департаменту Пробації Міністерства Юстиції України виготовлено та надруковано буклет «Що вам потрібно знати про пробацію?», у кількості 10 тис. примірників.

На запит проекту Управління ООН з наркотиків та злочинності «Посилення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарної та наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ» (HIV-PLEDGE) було здійснено переклад англійською мовою та друк наступних інфоматеріалів:

 • Аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження «Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеність ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління», 200 примірників;
 • Аналітичний огляд за результатами біоповедінкових досліджень 2009, 2011, 2013, 2017 років «Тенденції у поширеності ВІЛ-інфекції та ризикованої поведінки серед засуджених», 200 примірників.

На запит Міністерства охорони здоров’я України Мережею було відібрано консультанта для проведення аналізу видатків на забезпечення доступності та якості медичних послуг засудженим та особам, взятим під варту, включаючи бюджет на оплату праці лікарів та медичного персоналу.

Під час заключної конференції за результатами впровадження проекту «RESPECT: Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» було обговорено можливості подальшого використання Алгоритму для всіх установ виконання покарання.

Розробка та впровадження неурядовими організаціями моделі кейс менеджменту для доведення ВІЛ-позитивних засуджених, в тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, які звільняються з установ виконання покарання, до взяття на АРТ через регіональні центри СНІДУ/сайти АРТ та ЗПТ

За результатами відкритого конкурсу відібрано десять НУО для впровадження регіональних субгрантів з реалізації моделі кейс-менеджменту.

У пілотних регіонах створено 38 МДК з метою ефективної реалізації розробленого Алгоритму співпраці.

1568 осіб, які готуються до звільнення пройшли добровільне консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та знають про свій ВІЛ статус. У 24 засуджених, що готуються до звільнення, було виявлено ВІЛ. 23 засуджених вперше розпочали АРТ. 78 осіб залишилися на лікуванні протягом 3-х місяців після звільнення. 70 ВІЛ-позитивних осіб після звільнення отримали послуги в програмах по ЗПТ, детоксикації, реабілітації, а також програмах по зменшенню шкоди. Загалом, 488 засуджених отримали медико-соціальні послуги в рамках проекту.

Видано посібник «Кращі практики впровадження Алгоритму щодо забезпечення ВІЛ-позитивних засуджених соціальним супроводом під час відбування покарання та після звільнення з установ виконання покарань» накладом 300 примірників.

Фахівці Мережі презентували результати проекту на Міжнародній робочій зустрічі з питань здоров’я у місцях позбавлення волі – 2017, Лісабон, Португалія.

Публікації в рамках проекту

Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику. Тренінговий посібник

Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем. Навчально-методичний посібник

Гендерно-чутлива політика, дружня до людей, що живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ

Політика протидії дискримінації та стигматизації людей, які живуть з ВІЛ, і представників груп найвищого ризику в медичних закладах. Шляхи врегулювання, включаючи систему переадресації

Пам’ятка для працівників закладів охорони здоров’я щодо:

 • профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці
 • постконтактної профілактики інфікування ВІЛ
 • утилізації медичних відходів

Пам’ятка пацієнту, як протидіяти стигмі і дискримінації

Кращі практики впровадження Алгоритму щодо забезпечення ВІЛ-позитивних засуджених соціальним супроводом під час відбування покарання та після звільнення з установи виконання покарань

Оцінка впливу знань, отриманих сімейними лікарями після проходження циклу тренінгів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» на залучення ЛЖВ та представників ГНР до програм ДКТ та лікування ВІЛ-інфекції. Звіт за результатами дослідження

Моніторинг поінформованості, поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління. Аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження

Тенденції у поширеності ВІЛ-інфекції та ризикованої поведінки серед засуджених. Аналітичний звіт за результатами біоповедінкових досліджень 2009, 2011, 2013 та 2017 рр.

Оцінка множинної стигми, з якою стикаються представники груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ. Звіт за результатами дослідження

Показник рівня стигми людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом «Індекс стигми – 2016». Звіт за результатами дослідження

Що потрібно знати про пробацію? Буклет

Довідник медичних та соціальних закладів для осіб, які готуються до звільнення із місць позбавлення волі

Відновлення порушених прав людей, які зазнали стигми і дискримінації, у зв’язку з ВІЛ-позитивним статусом, у закладах охорони здоров’я України: опис випадків

Постери з інформаційної кампанії щодо привернення уваги до прав пацієнтів та проблеми ВІЛ-асоційованих стигми та дискримінації

 

 

 

 • 6590
 • 0
Поділитись