До всіх новин

Позиція ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» щодо призначення АРТ у відповідності до кількості клітин СD4 у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією

 

Останнім часом до Мережі ЛЖВ надходить багато запитів щодо відсутності тестів для визначення кількості СD4 та необхідності збільшення тестування на СD4. Одним із аргументів, які висловлюють запитувачі є той факт, що без визначення кількості СD4 клітин не призначають антиретровірусну терапію (АРТ) у регіонах. Мережа ЛЖВ хоче надати роз’яснення та оприлюднити позицію Організації стосовно необхідності дослідження на СD4 для призначення лікування.

Сучасна світова практика та наукові дослідження (START[i], TEMPRANO[ii], HPTN 052[iii]) свідчать, що ранній початок АРТ, є доцільним та обґрунтованим з метою зниження ризику прогресування захворювання та профілактики передачі ВІЛ, незалежно від кількості CD4-лімфоцитів.

У відповідності до результатів наукових досліджень та з метою гармонізації  національних стандартів лікування із сучасними міжнародними рекомендаціями та підходами, відповідно до нової глобальної і регіональної стратегії ЮНЕЙДС «FAST TRACK» та консолідованим рекомендаціям ВООЗ (2015) щодо стратегічної інформації з організації медичної допомоги ЛЖВ, Міністерство охорони здоров’я України затвердило Наказ №887 від 22 грудня 2015 року «Про затвердження змін до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків», що містить, зокрема, наступну інформацію: «Ранній початок АРТ є клінічно доцільним та економічно обґрунтованим як в країнах з високим, так і в країнах з низьким та середнім рівнем економічних ресурсів. АРТ рекомендується всім ВІЛ-інфікованим пацієнтам з метою зниження ризику прогресування захворювання та профілактики передачі ВІЛ, незалежно від кількості CD4-лімфоцитів (тестування і лікування)». Також оновлений Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків України містить опис переваг початку АРТ у безсимптомних пацієнтів з кількістю СD4-лімфоцитів більше 500 клітин/мкл.

Метою АРТ є збереження, подовження тривалості та покращення якості життя, відновлення та збереження працездатності людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВС) та профілактика передачі ВІЛ.

З огляду на вищесказане, практика відтермінування призначення АРТ через неможливість тестування на СD4 є неприйнятною, суперечить інтересам спільноти ВІЛ-позитивних пацієнтів та йде врозріз із глобальними рекомендаціями та національним Клінічним протоколом.

Мережа ЛЖВ звертає увагу, що оцінка кількості лімфоцитів CD4 важлива, як для визначення невідкладності початку АРТ, так і необхідності профілактики опортуністичних інфекцій. Проте насьогодні, з урахуванням сучасних національних та міжнародних  рекомендацій, відсутність чи наявність тестів на СD4 не може бути причиною відкладення початку лікування.

Виходячи з вищевказаного, Мережа ЛЖВ закликає:

  • осіб, які приймають рішення на національному, регіональному та місцевому рівнях сприяти розширенню доступності до лікування та діагностики шляхом збільшення видатків з відповідних бюджетів;
  • медичних працівників дотримуватись ефективних стратегій лікування, призначаючи АРТ всім ВІЛ-інфікованим пацієнтам з метою зниження ризику прогресування захворювання та профілактики передачі ВІЛ, незалежно від кількості CD4-лімфоцитів.

 

  • 1565
  • 0
Поділитись