До всіх новин

Конкурс оголошується в рамках виконання проекту «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» (RESPECT) компоненту «Покращення доступу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до послуг з лікування ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

[:ua]

БО «ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД» ОГОЛОШУЄ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ

м. Київ

03.10.2016

Конкурс оголошується в рамках виконання проекту «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» (RESPECT) компоненту «Покращення доступу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до послуг з лікування ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Пріоритетом конкурсу є підтримка ініціатив, спрямованих на забезпечення безперервного доступу до лікування, медичних, діагностичних та соціальних послуг ВІЛ-позитивних осіб, які звільняються з місць позбавлення волі.

Термін реалізації проектів: 1 грудня 2016 – 31 серпня 2017 р.

Географія реалізації проектів: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

Предметом конкурсу є Концепція та повна Заявка, які повністю відповідають вимогам цього Оголошення.

Мета конкурсу: визначення організацій, які здійснюватимуть діяльність за напрямом покращення доступу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до послуг з лікування ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки.

Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються неприбуткові державні та недержавні організації, які мають відповідний досвід роботи у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД, володіють інформацією щодо сучасних методів та підходів до профілактики, догляду й підтримки пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в закладах пенітенціарної служби, та які відповідають наступним вимогам:

 • є офіційно зареєстрованими дієздатними юридичними особами за чинним законодавством України;
 • мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для того, щоб: а) самостійно здійснювати всі права власника щодо належного майна; б) виконувати запропонований проект у повному обсязі; в) укласти договір з Організаторами конкурсу.

Не допускатимуться до участі в конкурсі організації, у яких на час подання проекту наявні незакриті/невирішені скарги, позови, розслідування, інші факти, що можуть загрожувати або негативно вплинути на спроможність організації виконувати проект, якщо про зазначені факти відомо Організаторам конкурсу. Також не допускаються до участі в конкурсі організації, які на час подання проекту перебувають в стані реорганізації.

Напрям: Покращення доступу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, до послуг з лікування ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки

Завдання: забезпечити формування прихильності до медичних послуг ВІЛ-позитивних дорослих в установах виконання покарань.

Цільова група: – засуджені, які відбувають покарання у виправних закладах ДКВС України, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці;

 • ВІЛ-позитивні особи (які приймають АРТ/готуються розпочати лікування) звільнені від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, які були охоплені проектною діяльністю під час відбування покарання.

Загальна сума коштів, передбачених для реалізації щонайменше 13 субгрантів складає 236 000 дол. США. Благодійна допомога за результатами конкурсу буде надаватися у національній валюті України – гривні, за курсом долара США до гривні, встановленим Національним банком України на день визначення учасників конкурсу, які будуть подавати Повні заявки.

Плановане охоплення клієнтів, яке передбачається в рамках конкурсу:

 • 1200 осіб, які пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати
 • 320 ВІЛ-позитивних осіб, які залишилися на АРТ через 3 місяці після звільнення.

Передумови проекту:

На національному рівні Мережею буде розроблено та затверджено відповідним наказом Міністерства юстиції України Алгоритм взаємодії між службою пробації, медичною службою пенітенціарної системи МЮ України та НУО.

Основні види діяльності за напрямом:

 1. Проведення оцінки передумов реалізації проекту у регіоні (кількість виправних колоній, кількість ВІЛ+ засуджених, наявність та територіальна доступність СНІД центрів, кабінетів видачі АРТ, ЗПТ, та їх поточна кількісна здатність до обслуговування клієнтів). Розробка плану залучення установ до проекту по кожному виправному закладу.
 2. Сприяння у впровадженні Алгоритму на рівні виправних закладів, щодо супроводу ВІЛ-позитивних засуджених, які готуються до звільнення та звільняються з місць позбавлення волі, з метою забезпечення безперервного доступу до лікування та диспансерного нагляду.
 3. Проведення первинної оцінки потреб осіб, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці, розробка та впровадження подальшого плану супроводу.
 4. Активна участь у процесі ресоціалізації засуджених, які готуються до звільнення з виправних закладів.
 5. Мотивування засуджених, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці, до проходження ДКТ з використанням тест-систем, наявних в виправних закладах.
 6. Забезпечення супроводу ВІЛ-позитивних засуджених, які скоро звільняться з виправних закладів, до СНІД центрів, місць надання ЗПТ на волі, задля безперервного доступу до лікування та диспансерного нагляду.
 7. Забезпечення взаємодії між медичними службами пенітенціарних установ та регіональними СНІД-центрами.

Наскрізна діяльність:

 • заходи по зменшенню стигми та дискримінації щодо представників уразливих груп та ЛЖВ у місцях позбавлення волі;
 • підготовка та впровадження комунікаційної стратегії та дій щодо реалізації проекту.

Особливі вимоги:

 • Реалізація даного напряму є комплементарною до реалізації проекту Глобального Фонду, за напрямком «Профілактика ВІЛ у виправних закладах», «Соціальний супровід ВІЛ-позитивних дорослих у виправних закладах»;
 • Робота з клієнтами повинна здійснюватись відповідно до принципів ефективного кейс-менеджменту, з дотриманням визначених етапів і принципів супроводу клієнтів;
 • В Концепції необхідно вказати тільки виправні колонії (без урахування СІЗО/УВП, виховних колоній та виправних центрів), які планується охопити проектною діяльністю, зазначивши актуальну кількість ВІЛ-позитивних засуджених у кожному закладі;

Планування цілей має здійснюватись, базуючись на рутинних даних закладів ДКВС України.

Загальна інформація щодо проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи: конкурс концепцій і конкурс повних заявок.

На першому етапі конкурсу учасники подають реєстраційні документи (свідоцтво про реєстрацію, статут організації, довідку про неприбутковий статус) та Концепцію проектної заявки. Опис Концепції в форматі Word, в якому необхідно зазначити актуальні проблеми за напрямом, механізми їх вирішення, обґрунтувати планові показники та життєздатність проекту. Форма Опису Концепції, яку необхідно заповнити для подання на конкурс, міститься в документі під назвою Concept_RESPECT_Prison.doc. Формат тексту – шрифт Tahoma, розмір 11. Максимальна кількість сторінок Опису Концепції не повинна перевищувати 5 (п’яти) сторінок. Назву файлу змінювати не потрібно.

Розгляд та оцінку поданих від організацій-заявників Концепцій проводить Експертно-відбіркова комісія. За результатами розгляду та оцінки Концепцій Експертно-відбіркова комісія надає на затвердження Раді директорів список організацій-заявників, яких вона (комісія) рекомендує для участі у другому етапі конкурсу. Після затвердження Радою директорів списку організацій, які рекомендовані до участі у другому етапі конкурсу відповідальні фахівці протягом 3-х робочих днів інформують організації-заявників про результати роботи Експертно-відбіркової комісії та надсилають запрошення на участь у другому етапі конкурсу. Кінцева дата подання визначається в запрошенні на подачу Повної заявок (участь у другому етапі конкурсу).

На другому етапі учасники подають Повну заявку. Повна заявка – це пакет документів, які включають детальний опис актуальних проблем ключової цільової групи, завдань, механізмів впровадження, очікуваних кількісних та якісних результатів, детальний робочий план та бюджет, таблицю персоналу проекту тощо. Повна заявка повинна базуватись на принципах, показниках та обсязі фінансування, затвердженому на етапі розгляду Концепції. Перелік і форми документів Повної заявки будуть надані на етапі запрошення вибраних організацій-заявників до подачі Повної Заявки.

До нових заявників-переможців конкурсу, з якими немає позитивного досвіду співпраці шляхом надання гранту за останні три роки, можуть бути проведені премоніторингові візити для оцінки їх спроможності.

Календарний план конкурсу

Етапи конкурсу

Дата/період

Оголошення відкритого конкурсу

03.10.2016

Надання письмових роз’яснень та відповідей на запитання від потенційних учасників конкурсу

до 12.10.2016

Кінцевий термін подання Концепцій проектів

17.10.2016

Експертно-відбіркова комісія (ЕВК)

Затвердження списку Організацій, яким рекомендовано подавати Повні заявки

27.10.2016

Інформування організацій про результати роботи ЕВК та запрошення на подачу Повних заявок

28.10.2016

Надання письмових технічних консультацій щодо заповнення Повної заявки

до 05.11.2016

Кінцевий термін подання Повних заявок

11.11.2016

Експертно-відбіркова комісія (ЕВК)

Затвердження списку організацій, рекомендованих до фінансування

17.11.2016

Інформування учасників про результати, врахування критичних рекомендацій ЕВК та підписання Угод про надання гранту

30.11.2016

Подача Концепцій та Повних заявок здійснюється через мережу Інтернет за допомогою відповідного веб-інтерфейсу на сайті.

Для того, щоб подати Концепцію через мережу Інтернет, Вам необхідно Вам необхідно надіслати листа на адресу applicants@network.org.ua

для отримання прав доступу на сайт подачі заявок, у відповідь на який Ви отримаєте Ваш персональний логін, пароль та посилання на сайт.

За посиланням на сайт Ви зможете знайти інструкцію щодо користування базою подачі заявок. Уважно ознайомтеся з інструкцією з метою уникнення ситуації, коли Ваша заявка не буде зареєстрована в конкурсі у зв’язку з її неправильним поданням на сайті.

Просимо взяти до уваги, що можливість вносити зміни на сайті на першому етапі конкурсу у Вас буде тільки до 17:00 17 жовтня 2016 р. – кінцевого терміну подачі Концепцій. Після вказаного терміну Ваш логін та пароль будуть анульовані і внесення будь-яких змін буде неможливе.

Питання щодо технічної роботи з сайтом подачі заявок необхідно надсилати у письмовому вигляді на адресу applicants@network.org.ua. Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 12.10.2016 р.

Запити щодо роз’яснення порядку подачі Концепцій та заповнення документів Концепції повинні надсилатись у письмовому вигляді на електронну адресу innovation@network.org.ua. Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 12.10.2016 р. Упродовж трьох робочих днів з моменту отримання запиту щодо оформлення і подачі концепції з електронної адреси innovation@network.org.ua буде надіслано та розміщено на сайті Організації роз’яснення або відповідь на запитання.

Назва даної Програми у розділі «Дані про проекти» на сайті подачі заявок – RESPECT PRISON component.

Кінцевий термін реєстрації Концепцій – 17:00, 17.10.2016 р.

Умови щодо фінансування

Учасник конкурсу, поданням Концепції/Повної заявки на конкурс:

 1. гарантує відсутність вже отриманого або очікуваного фінансування від інших донорів на цілі та завдання, які визначені Концепцією/Повною заявкою та включені в її бюджет;
 2. гарантує, що бюджет Повної заявки складено з урахуванням справедливого та обґрунтованого розподілу часток фінансування між донорами.

Якщо передбачена Концепцією/Повною заявкою діяльність фінансується іншими донорами, учасник конкурсу має подати бюджет, що відповідає наступним принципам: а) має бути виключена діяльність за проектом, що вже отримала фінансування від іншого донора (за винятком розширення обсягу такої діяльності, при цьому додаткова діяльність/розширення діяльності є потрібною та обґрунтованою, буде доповнювати вже існуючу діяльність, не передбачатиме дублювання діяльності та фінансування, не допускатиме необґрунтованих витрат); б) розподіл часток фінансування діяльності учасника конкурсу між донорами є прозорим, справедливим та обґрунтованим.

Організація заохочує учасників конкурсу показувати власний внесок у виконання запропонованої діяльності на рівні мінімум 10% від загальної вартості проекту. Власний внесок може бути як у грошовій, так і в не грошовій формі (у вигляді товарів, послуг, волонтерської праці, використання приміщення та ін.), і представляти як власні ресурси учасника, так і ресурси, надані іншими донорами для фінансування діяльності, що є дотичною до цілей та завдань проекту.

Інші умови

До участі у конкурсі допускаються лише Концепції/Повні заявки, які повністю відповідають

умовам конкурсу. Відповідність поданих Концепцій/Повних заявок умовам конкурсу Організатори конкурсу визначають на власний розсуд.

Оцінювання Концепцій/Повних заявок буде проводитись Організаторами конкурсу виходячи з бачення мети, цілей та завдань проекту, в рамках якого оголошено конкурс. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення правочину про надання цільової благодійної допомоги з Організаторами конкурсу на умовах, викладених у Повній заявці учасника, з урахуванням зауважень Експертно-відбіркової комісії та Організаторів конкурсу.

Відповідальність Організаторів конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатори конкурсу не несуть відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організаторами конкурсу. Рішення Організаторів конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Спеціальні вимоги донора коштів (Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щодо зайнятості (реалізації) проектів

Вимоги до бюджету:

 1. Пропонований бюджет проекту повинен включати такі види витрат:
  • людські ресурси та відповідні податки на оплату праці;
  • безпосередня робота МДК у виправних колоніях.
  • інші заходи, передбачені проектною заявкою.
 2. Заявник повинен відкрити окремий розрахунковий рахунок в національній валюті для виконання проекту.
 3. Бюджет проекту має бути реалістичним, орієнтованим на безпосереднє забезпечення виконання завдань проекту та не перевищувати зазначені в оголошенні обсяги.
 4. Сумарна середня зайнятість працівників за всіма проектами, що реалізовує Заявник, не може перевищувати 8 годин на день.

Запропонований розподіл бюджету:

Категорії витрат

розподіл бюджету

Програмна діяльність

не менше ніж 65% від суми гранту

Програмний персонал

не більше ніж 20% від суми гранту

Адміністративні витрати

не більше ніж 15% від суми гранту

Організатори конкурсу залишають за собою право на внесення змін до проекту бюджету з метою дотримання зазначених вище спеціальних вимог донора коштів, у тому числі зменшення ставок оплати працівників та консультантів.

Захист персональних даних

У випадку, якщо проектна пропозиція містить персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., учасник конкурсу зобов’язується забезпечити отримання письмової згоди на збирання, зберігання, поширення та використання інформації про фізичних осіб у осіб, які зазначені у Концепції/Повній заявці, як це передбачено Законом України «Про інформацію», а також отримати від таких фізичних осіб згоду на обробку персональних даних. При цьому така згода має містити вичерпну інформацію, яка передбачена Законом України «Про захист персональних даних».

Поданням Концепції/Повної заявки учасник конкурсу, діючи добровільно, законно, усвідомлено, маючи всі необхідні права та повноваження, надає Організаторам конкурсу згоду на обробку даних (персональних та/або ідентифікуючих), а також персональних даних суб’єктів персональних даних, що передаються/повідомляються учасником конкурсу у Концепції/Повній заявці. Організаторами конкурсу включено персональні та ідентифікуючі дані учасників конкурсу до відповідних баз персональних даних Організаторів конкурсу. Метою обробки даних учасника конкурсу є забезпечення реалізації відносин, що виникають між Організаторами конкурсу та учасником конкурсу відповідно до цього оголошення та у зв’язку із ним, відносин у сфері господарської та інформаційної діяльності, а також будь-яких інших відносин, що виникають в процесі та/або у зв’язку із оголошенням конкурсу/участю у ньому та вимагають обробки відповідних даних, в тому числі внаслідок виконання обов’язків, встановлених чинним законодавством (включаючи виконання законних вимог органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування). Участю у конкурсі учасник підтверджує, що йому надано всю необхідну та належну інформацію, що стосується, в тому числі, але не обмежуючись, мети обробки персональних даних, баз персональних даних Організаторів конкурсу, до яких включено дані учасника конкурсу, їх володільців та розпорядників, способів захисту персональних даних. Участю у конкурсі учасник також підтверджує та гарантує, що йому повідомлено про права суб’єктів персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.

Звертаємо Вашу увагу!

Організатори конкурсу не несуть відповідальності за роботу Інтернету, будь-які помилки, внаслідок яких документи проектної пропозиції не завантажились, були загублені чи пошкоджені; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

Порушення інструкції щодо роботи з сайтом для подання заявок може призвести до неправильного подання Концепції/Повної заявки, а, відповідно, до її дискваліфікації.

Благодійна допомога не надаватиметься прибутковим організаціям, політичним партіям та фізичним особам.

Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються.

Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються.

Рішення щодо обрання виконавчих партнерів оскарженню не підлягають.

Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участь у конкурсі є підтвердженням погодження учасника з усіма умовами конкурсу та його зобов’язаннями належно їх виконувати.

Бажаємо Вам успіху!

Питання-відповіді:

Пенітенціарна Ініціатива

 1. Чи буде важаться за перетин, якщо клієнти за цим компонентом будуть обслуговуватись у діючому проекті 10ГФ за напрямками 04М/11М? Або це мають бути тільки нові клієнти, які не були охоплені іншими проектами?

Реалізація даного напряму є комплементарною до реалізації проекту Глобального Фонду, за напрямком 04М. «Профілактика ВІЛ у виправних закладах», 11М. «Соціальний супровід ВІЛ-позитивних дорослих у виправних закладах». Цільовими групами даного напряму є:

 • засуджені, які відбувають покарання у виправних закладах ДКВС України, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці;
 • ВІЛ-позитивні особи (які приймають АРТ/готуються розпочати лікування) звільнені від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, які були охоплені проектною діяльністю під час відбування покарання.

В рамках реалізації проекту передбачено залучення клієнтів, які не були охоплені діяльністю інших проектів. Так, залучення клієнтів ГФ за напрямками 04М/11М буде вважатися перетином. Такі клієнти не будуть зараховані.

 1. Реєстрація клієнтів буде вестись за допомогою бази Кейс++, або ще буде нова база, або інший спосіб реєстрації?

Так, реєстрація клієнтів буде вестись за допомогою бази Кейс++, клієнти будуть вноситись за загальним принципом документування клієнтів по проектам ГФ, окремо буде додано новий програмний компонент, в рамках якого будуть надаватись послуги.

 1. Чи має організація розробити свою методику роботи з клієнтом чи буде надана уніфікована методика, якою будуть навчанні співробітники?

В рамках реалізації даного компоненто організація має запропонувати свої пропозиції щодо реалізації діяльності. Разом з тим, базову інформацію з питань впровадження проекту (модель кейс-менеджменту, Алгоритм взаємодії між службою пробації, медичною службою пенітенціарної системи МЮ України та НУО, управління проектом тощо) буде представлено під час проведення тренінгів для виконавчих партнерів

 1. Не є зрозумілим цільова група «засуджені, які відбувають покарання у виправних закладах ДКВС України, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці». Чи повинні бути вони ВІЛ-позитивні?

Це мають бути усі засуджені, яким до звільнення, з будь яких підстав залишилось не більше 3 місяців та вони не були охоплені діяльністю інших проектів (див. п.1).

 1. У розділі «Плановане охоплення клієнтів, яке передбачається в рамках конкурсу: 1200 осіб, які пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати» – це особи, які отримали позитивний результат чи будь-який? Як буде зараховуватись цей показник? Надання після-тестового консультування буде достатньо?

Це особи, які отримали послуги ДКТ у повному обсязі незалежно від результату швидкого тесту. До показника будуть входити особи, які пройшли швидкий тест, а також дотестове та післятестове консультування. Не залежно від того, які виявились результати швидкого тесту, клієнт буде вноситись соціальним працівником в паперовий реєстр, що буде містити мінімальну інформацію про клієнта (ім’я, стать, уразлива група і тд). Цього буде достатньо, щоб внести клієнта в базу даних. У разі позитивного результату тесту, клієнту забезпечується проходження підтверджуючого тесту ІФА (соціальний працівник розробляє механізм проходження ІФА) та постановка під медичний нагляд до СНІД центру. Але для входження клієнта до показника достатньо швидкого тесту (післятестове консультування як гарантія, що клієнт дізнався результати тесту) та фіксації особи в реєстрі.

 1. Чи можуть бути залучені до проекту лікарі СНІД центру або фахівці ДПтС у якості консультантів?

Лише у випадку крайньої необхідності та належної аргументації залучення таких консультантів.

 1. Чи можливо використовувати матеріальне заохочування для клієнтів з метою формування та утримання прихильності до лікування?

Мотиваційне заохочення в рамках реалізації даної діяльності не передбачено.

ХМГО “Асоціація 21 століття”

 Кількість охоплених осіб, що відбувають покарання за напрямком:1 – засуджених, які відбувають покарання у виправних закладах ДКВС України, яким до звільнення, з будь-яких підстав, залишилось не більше як 3 (три) місяці; (тестування та ДКТ)?

Організація пропонує сама, але рекомендовано не менше ніж 120 осіб, які протягом проектного року пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати.

 1. Кількість охоплених осіб, що відбувають покарання за напрямком: 2 – ВІЛ-позитивні особи (які приймають АРТ/готуються розпочати лікування) звільнені від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, які були охоплені проектною діяльністю під час відбування покарання) ?

Організація пропонує сама, але рекомендовано не менше ніж 16 осіб, які отримують АРТ, та 11 нових осіб, які розпочали АРТ за допомогою проекту.

 1. Чи можуть соціальні працівники, які працюють в проекті Глобального Фонду на 100%% отримувати заробітну платню від даної діяльності? Та яка ранжировка витрат та сума максимального гранту?

У сукупності зайнятість кожного штатного працівника за проектами не повинна перевищувати 100% по всіх проектах. У зв’язку із зазначеним рекомендовано на час реалізації цього компоненту залучити новий персонал. Очікуваний відсотковий розподіл витрат за типами витрат зазначений в оголошенні. Суму гранту пропонують організації-партнери, залежно від обсягу робіт та обґрунтованою кількістю клієнтів, охоплених проектною діяльністю.

 1. Чи можна здійснювати закупівлю мотиваційних наборів для консультування та тестування? (гігієна, вітаміни та інше)

Мотиваційне заохочення на проходження ДКТ проектом не передбачено.

Дніпропетровське
обласне відділення
ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”

1. В оголошенні зазначено, що в рамках даного проекту робота в СІЗО вестися не буде. А якщо на теріторії Дніпропетровського СІЗО знаходиться структура, яка має назву “5 корпусне відділення” і в якої відбувають покарання вже осуждені особи, чи можливо залучити цю установу до проекту? Там дуже складна ситуація, люди не тестуються взагалі, адміністрація пояснює це браком персоналу. В даний час там знаходяться 108 осіб, але люди змінюються, тобто за 9 місяців проекту можливо залучити достатню кількість клієнтів.

У структурі, яка має назву “5 корпусне відділення” перебувають засуджені, яким судом призначено відбування покарання у ПКТ (приміщення камерного типу, тобто ізоляція) та довічно засуджені. Таким чином, засуджені, які перебувають у зазначених структурах не є цільовою групою проекту.

2. Чи передбачено даним проектом тестування на ВІЛ/гепатити? Якщо так, чи можливо закласти в бюджет закупівлю швидких тестів або отримати їх централізовано?

Ні, не передбачено. Тестування здійснюватиметься за рахунок наявних у виправній колонії тест-систем.

3. Чи можливо залучити до роботи в проекті медичну сестру організації?

Залучення медичної сестри організації не передбачено. В рамках реалізації даного компоненту організація буде вести клієнтів за принципом кейс-менеджменту, який передбачає створення мульти-дисциплінароної команди, до складу якої повинен входити медичний працівник виправного закладу. Базову інформацію з питань впровадження проекту (модель кейс-менеджменту, Алгоритм взаємодії між службою пробації, медичною службою пенітенціарної системи МЮ України та НУО, управління проектом тощо) буде представлено під час проведення тренінгів для виконавчих партнерів.

4. Якщо наша організація працює в 2 колоніях, до роботи в проекті необхідно залучати лише ці колонії, чи можливо розширити діяльність?

Рекомендуємо у свої концепції зазначити усі колонії, в яких Ваша організація має намір та технічні можливості працювати.

5. Якщо наша організація впроваджує напрями 04М та 11М (ГФ), чи потібно залучати до роботи в проект вже існуючих клієнтів, якщо вони звільнюються, або це повинні бути унікальні клієнти? Чи буде відслідковуватися перетин клієнтів з проектом ГФ?

Перетин клієнтів з проектом ГФ обов’язково відслідковуватиметься, адже всі клієнти по проектам ГФ вносяться в базу CASE++, якою також буде оперувати проект Респект. Клієнтами проекту можуть бути як унікальні клієнти, так і клієнти напрямку 04М, якщо вони підпадають під критерії проекту (звільнюються не більше ніж через 3 місяці). Клієнти, яких було змотивовано на тестування, протестовано з позитивним результатом в рамках проекту ГФ (та включено до бази даних Case ++) не будуть зараховані до індикатору «особи, які пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати» в проекті RESPECT. Однак, клієнти, яким надаються послуги зі сприяння у постановці під медичний супровід та початку лікування можуть бути клієнтами даного проекту. Такі клієнти будуть рахуватись як унікальні, адже вони не отримували вказані послуги в рамках інших проектах. Разом з тим, в проект не можуть бути залучені клієнти, які отримують послуги в рамках 11М, навіть якщо їм лишилось не менше, ніж 3 місяці до звільнення, адже такі клієнти передаються до 09М.

6. Чи можливо в рамках проекту використовувати програму “Project Start”, розробником якої є проеккт USAID RESPOND і яка є в вільному доступі?

Можливо. Однак, інтервенція “Project Start” має чітко визначений набір послуг та критеріїв, які вимагають відповідного бюджетування. Якщо організації планує використати ті чи інші елементи “Project Start” вона має зазначити у концепції які саме, елементи та обґрунтувати їх доцільність. Разом з тим, організація повинна забезпечити повне виконання діяльності, зазначеної в оголошенні до даного конкурсу.

7. Якщо роботу в колонії здійснюють певні соціальны працівники, чи можливо до проекту залучити додатково соціальних працівників, які б здійснювалі кейс-менеджмент вже звільненим особам?

У сукупності зайнятість за проектами не повинна перевищувати 100% по всіх проектах. Очікується, що супровід клієнтів під час реалізації проекту здійснюватиме один і той самий соціальний працівник. У зв’язку із зазначеним рекомендовано на час реалізації цього компоненту залучити новий персонал.

8. Чи можливо передбачити в рамках даного проекту мотиваційні заохочення для клієнтів або гуманітарну допомогу?

Мотиваційне заохочення в рамках реалізації даної діяльності не передбачено.

Кіровоградське обласне відділенні БО «Мережа»

1. Програмная деятельность подразумевает ли выплату социальным работникам или эти затраты должны быть в програмном персонале?

Витрати на заробітну плату соціальним працівникам мають бути відображені у програмному персоналі.

2. Можно ли привлечь к участию в проекте врача-инфекциониста КП “Кировоградский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом”, в частности для работы в МДК? Можно ли выплачивать ему гонорары?.

Лише у випадку крайньої необхідності та належної аргументації залучення таких консультантів.

3. Можно ли предусмотреть в ходе реализации проекта буфетное обеспечение и закупку канцелярских товаров для проведения информационных занятий для осужденных?

Дані витрати відносяться до категорії програмних витрат та можуть бути сплановані за рішенням організації. На даному етапі конкурс не передбачає подачі детального бюджету.

4. Можно ли прописывать проведение тренинга по внедрению алгоритма для сотрудников службы пробации, колоний, социальных работников?

Зазначена діяльність буде проводитись централізовано Мережею.

 1. Можно ли закладывать гонорары тренерам для проведения тренинга?

Зазначена діяльність буде проводитись централізовано Мережею.

 1. Можно ли в рамках проекта закупать оборудование (компютер, МФУ)?

Проектом може бути передбачено закупівлю обладнання (зокрема для передачі в УВП). На даному етапі конкурс не передбачає подачі детального бюджету, дані питання будуть деталізовуватися на другому етапі подачі заявки та потребувати детального обґрунтування.

 Громадський Рух
“Віра, Надія, Любов”

1.Расчет суммы проекта (заявки). Конкурс рассчитан на сумму 236000 у.е.:

 • 1200 осіб, які пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати
 • 320 ВІЛ-позитивних осіб, які залишилися на АРТ через 3 місяці після звільнення.

в Одесской области мы планируем охватить:

 • 188 осіб, які пройшли консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та дізналися про свої результати
 • 50 ВІЛ-позитивних осіб, які залишилися на АРТ через 3 місяці після звільнення.

Правильно ли я понимаю, что соответственно, бюджет проекта (заявки)
рассчитывать исходя из суммы 36875 у.е.?

 Суму гранту пропонують організації-партнери, залежно від обсягу робіт та обґрунтованою кількістю клієнтів, охоплених проектною діяльністю.

 2.В какие статьи отнести консультантов по договору ЦПХ?

На умовах договору ЦПВ можна залучати, як фізичних осіб, що мають відповідні навички та/або освіту, так й фізичних осіб підприємців (ФОП, СПД), за умови що їх КВЕДи відповідають предмету необхідних вам послуг. Консультанти, які будуть надавати послуги з прямої програмної діяльності, відносяться до програмної діяльності. Консультанти, які будуть надавати управлінські послуги, відносяться до програмного персоналу. На даному етапі конкурс не передбачає подачі детального бюджету.

 3. В какие статьи отнести налоги на ЗП?

Нарахування ЄСВ на заробітну платну має мітитись у одиниці вартості за статтями, що будуть передбачати оплату праці штатних працівників або ж винагороду залученим консультантам за ставкою 22%. Окремої статті нарахування ЄСВ на заробітну плату та винагороду консультантам не передбачено. На даному етапі конкурс не передбачає подачі детального бюджету.

4. Что именно вы вкладываете в статью Административные расходы?

Завантажити

[:]

 • 695
 • 0
Поділитись