dir->/ru/projects/monitoring/reporting_project/

ЗВІТНІСТЬ ЗА ПРОЕКТАМИ

Програмна звітності  в межах проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ», який реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

•   терміни та періодичність подання програмної звітності регламентується Договором про надання гранту; 
•   для програмної звітності в рамках проекту встановлені такі звітні періоди: 
                 І-й – з 01 серпня 2012 року по 31 грудня 2012 року; 
                 ІІ-й – з 01 січня 2013 року по 30 червня 2013 року; 
                 ІІІ-й – з 01 липня 2013 року по 31 грудня 2013 року. 
•   програмний звіт повинен готуватися за формою, наведеною у Додатку №6 до Угоди про надання гранту, має включати в себе інформацію про хід і стан реалізації проекту, опис і характеристику одержаних результатів, оцінку ефективності впливу таких результатів на досягнення цілей проекту тощо.
•   форма програмного звіту субреципієнта складається з трьох файлів: 
                 Excel файлу, який містить програмні показники (кількісний звіт згенерований БД Case++);
Звіту з проведених заходів 
з інформацією про всі заходи, проведені в рамках проекту (генерується БД Case++ ); 
                 Word файлу зі звітною формою для тексту-опису програмної діяльності (якісний/описовий  звіт).
•   субреципієнти, які реалізують напрямок 2.1.3. «Технічна допомога медичним закладам, які надають або планують надавати АРТ поза межами обласних центрів профілактики та боротьби зі СНІД» звітуються за окремою формою.

Опис показників
, які використовуватимуться в рамках проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (Додаток №6 до Грантової угоди).
           Скачати

Інформацію щодо особливостей заповнення звітних форм можна отримати з Інструкцій щодо організації внутрішнього моніторингу проекту «Побудова життєздатної системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ», який реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, 10-й Раунд, яка розміщена на сторінці «Первинна документація».