dir->/projects/monitoring/

Моніторинг

Цей розділ присвячений моніторингу і оцінці ефективності результатів програмної і проектної діяльності, яку здійснює ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" (Мережа).

Моніторинг - це систематичний і регулярний збір інформації про результати діяльності проектів і програм для чотирьох основних цілей:

1. Вчитися на власному досвіді задля поліпшення і вдосконалення діяльності в майбутньому.

2. Забезпечувати функціонування системи звітності.

3. Приймати обґрунтовані управлінські рішення про щодо проектів і програм;

4. Сприяти розширенню позитивного впливу від діяльності на безпосередніх її бенефіціарів.

Дані, отримані в ході моніторингу використовується для оцінки.

Оцінка - систематичний науково обґрунтований збір інформації про програмну і проектну діяльність, який допомагає визначити переваги і недоліки діяльності. Оцінка здійснюється після повного завершення діяльності або після завершення одного з циклів(етапів, фаз) діяльності. Результати оцінки використовуються для прийняття стратегічних управлінських рішень і тим самим створюють підґрунтя для вдосконалення програм і проектів в майбутньому.

Мережа використовує в своїй діяльності широкий інструментарій для здійснення моніторингу і оцінки та залучає до роботи кваліфікований персонал. Структурною одиницею, яка відповідає за організацію та впровадження цієї діяльності в Мережі є відділ моніторингу і оцінки (МіО). Відділ МіО декларує і дотримується наступних професійних і етичних принципів:

1. Постійно забезпечувати прозорість та підзвітність своєї діяльності.

2. Підтримувати високу якість програмних даних.

3. Бути об’єктивними та неупередженими в оцінці результатів програмної та проектної діяльності.

4. Забезпечувати вільний доступ зацікавлених осіб та сторін до результатів моніторингу і оцінки.

5. Використовувати отримані результати з метою вдосконалення програмної і проектної діяльності.

Якщо у Вас є питання чи пропозиції, пов'язані з моніторингом і оцінкою результатів програмної і проектної діяльності Мережі, звертайтесь, будь ласка, до фахівців відділу МіО за контактами, вказаними за цим посиланням: http://network.org.ua/network/headquarters/