dir->/network/policy/library/

Видання українською/російською мовами

1. Азбука жінок, які працюють Скачати

2. Вагітність:серія для ВІЛ-позитивних людей Скачати

3. Ефективність використання жіночого презервативу у попередженні ВІЛ/ІПСШ: огляд досвіду Скачати

4. Гендерні фактори ризику для СІН та РКС Скачати

5. Гендерно орієнтовані послуги з профілактики ВІЛ серед уразливих груп Скачати

6. Люди і ВІЛ Скачати

7. Моніторинг поведінки РКС із компоненту епід. нагляду Скачати

8. Організації, які працюють в сфері ВІЛ/СНІД в Україні Скачати

9. Оцінка впровадження гендерно сенсетивних підходів в проекти профілактики ВІЛСкачати

10. Посібник для журналістів практиків:гендерний погляд Скачати

11. Практичне керівництво з впровадження гендерного підходу Скачати

12. СНІД варта: моніторинг та захист прав людей в сфері протидії ВІЛ Скачати

13. Зменшення стигми та дискримінаці в зв'язку з ВІЛ Скачати

14. Статеві детермінанти поведінковго ризику СІН Скачати

15. Стратегія роботи з жінками Скачати

16. Україна: моніторинг впровадження цілей UNGASS Скачати

17.Виклики та подолання ВІЛ/СНІД  та права людини в Україні Скачати

18. Законодавство побудоване з урахуванням  гендерних підходів Скачати

19. Жінки та наркотики в країнах Евразії Скачати

20. Цілі розвитку тисячоліття:Україна 2010, національна доповідь Скачати

21. Моніторинг впровадження цілей  Скачати