dir->/media/actions/studenty-medyky-vyvchatymut`-shlyakhy-podolannya-stygmy-do-lzhv/

10 квітня 2014р. співробітники відділу інноваційних програм, Дудіна Ольга та Виноградова Олександра, взяли участь у Нараді завідувачів кафедр епідеміології вищих медичних навчальних закладів України, яка відбувалась на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Засідання мало на меті розгляд та прийняття типової програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Ольга Дудіна представила присутнім діяльність Мережі, досвід співпраці з МОН України в сфері впровадження подібних навчальних модулів та програм для педагогічних кадрів, та основні цілі проекту RESPECT: «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України», що впроваджується Мережею за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  В рамках даного проекту було розроблено та включено до змісту вищезгаданої програми 4-денний інтерактивний навчальний модуль «Шляхи подолання в медичних закладах стигми та дискримінації до ЛЖВ». Всі завідувачі кафедр підтримали актуальність питань включення тематичного блоку, пов’язаного з ВІЛ-інфекцією до навчальних програм, та висловили готовність до впровадження на базах своїх медичних університетів, а також зазначили слушні пропозиції до співпраці між Мережею ЛЖВ та медичними університетами. Зокрема, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету, д.мед.н., Чемич М.Д., звернувся із проханням надавати кафедрам методичні матеріали, які відображують сучасні тенденції та здобутки у сфері ВІЛ/СНІД для використання викладачами у викладацькій роботі. Ірина Павлівна Колеснікова, д.мед.н.,професор, завідувач опорної кафедри епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця, зазначила, що досвід співпраці з Мережею є плідним вже не перший рік; запевнила в розумінні актуальності пропонованого навчального модулю для майбутніх медиків, адже наразі рівень стигми є дуже високим, особливо в маленьких містах та селах. Ірина Павлівна також наголосила, що запланований в рамках проекту RESPECT перегляд та прийняття методичних вказівок про порядок утилізації медичних відходів в ЗОЗ України є надзвичайно важливим питанням як для практичної медицини, так і для навчання студентів у відповідності до сучасних норм та світових медичних стандартів. «Стигма та дискримінація до ВІЛ-позитивних пацієнтів з боку медичних працівників – це дуже болюче питання. Саме вони відлякують пацієнтів від системи охорони здоров’я. Ми, як представники неурядового сектору, переконані, що в боротьбі за життя пацієнтів потрібно працювати з лікарями ще на етапі їхнього навчання у медичних університетах. Ми впевненні, що те покоління медиків, яке отримає дипломи, прослухавши відповідний модуль, зможе надати кваліфіковану допомогу своїм пацієнтам, безвідносно до їхнього ВІЛ-статусу» – зазначає Ольга Дудіна, старший фахівець відділу інноваційних програм ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

20140410_122706.jpg
Horizontal_RGB.jpg