dir->/media/actions/simeyni-likari-dlya-vil-pozytyvnykh-patsientiv/

Сімейних лікарів вчитимуть за програмою «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем»

З метою формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей серед медичних працівників, та підготовки сімейних лікарів до надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим пацієнтам, за ініціативи проекту RESPECT, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика було розроблено та затверджено 5-денну програму циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» (далі-Програма).

Навчання сімейних лікарів за Програмою створює можливість отримати теоретичні знання та практичні навички, пов’язані з особливостями ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Першим кроком до впровадження Програми став 5-денний тренінг для викладачів кафедр післядипломної освіти сімейних лікарів всіх медичних університетів України, що відбувся 2-6 березня 2015 р. в м. Києві.

Структура та наповнення тренінгу були сформовані на основі навчально-методичного посібника для викладачів та включали в себе вивчення таких тем як:

· Етіологія, епідеміологія та патогенез ВІЛ-інфекції

· Клінічний перебіг та стадії ВІЛ-інфекції

· Нормативно-правова база у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

· Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

· Особливості АРВ-терапії

· Медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими тощо.

Учасники тренінгу шляхом виконання практичних вправ та участі у навчальних іграх також отримали сучасні знання про ефективні методи навчання дорослих, що є вкрай важливим, оскільки програма для сімейних лікарів побудована виключно на засадах інтерактивного навчання.

Учасники тренінгу про захід:

«Для запобігання стигми та дискримінації лікарі повинні володіти знаннями щодо шляхів передачі ВІЛ та засобів захисту себе під час роботи. Адже, ВІЛ є такою ж як і інші інфекції.»

Власенко Олександр Борисович, викладач кафедри внутрішньої медицини №1 ДонДМУ, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» ДЗ ДонОДА, головний лікар КУ «ЦПМСД №1 м. Краматорська»

«Консультування як один з аспектів тренінгової програми є дуже важливим для сімейних лікарів, оскільки правильність консультування безпосередньо впливає на виявлення та діагностику захворювання.»

Пузік Світлана Григорівна к.мед.н., доцент кафедри ЗПСМ та гастроентерології, ДЗ Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України (м. Запоріжжя)

«Для сімейних лікарів корисним буде набуття вміння знайти спільну мову з пацієнтом, щоб не було перешкод в отриманні інформації в довірі його до лікаря. Лікар є духовником і людиною, яка також допоможе не тільки духовно, але й фізично для забезпечення як здоров’я так і суспільного життя пацієнта.»

Чекаліна Наталія Ігорівна, доцент кафедри Пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальна практика «сімейної медицини», ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)

IMG_5390.JPG

IMG_5406.JPG

Ця публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.