dir->/media/actions/merezha-provodyt`-otsinku-administratyvnykh-poslug-v-sotsial`niy-sferi/

Всеукраїнська мережа ЛЖВ розпочинає проведення серії круглих столів з презентації оцінки задоволеності адміністративними послугами, які надаються в соціальній сфері в рамках проекту «Покращення якості адміністративних послуг соціальної та медичної сфери в обраних регіонах України» за підтримки Європейської комісії. В ході реалізації проектної діяльності обласні відділення Мережі провели оцінку задоволеності клієнтів Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та управлінь соціального захисту населення (УСЗН). Оцінка є мультикомпонентною та включає оцінку місця надання послуг методом спостереження, вибіркове опитування клієнтів установ, дослідження процесу отримання послуг за допомогою таємних клієнтів та дистанційне дослідження можливості отримання послуг та інформації про послуги з мережі Інтернет.

Перші круглі столи було проведено у м. Рівне та м. Ужгород 16 та 20 листопада. Учасниками круглих столів були співробітники відділень Мережі – експерти з оцінки, а також представники ЦНАП та УСЗН, які приймали участь в оцінці. Оцінка проводилась в вересні-жовтні 2015 року. Загалом всі установи отримали достатньо високі оцінки задоволеності наданням послуг, але наявні деякі моменти, які потребують покращення.

Після круглих столів заплановано створення регіональних робочих груп з опрацювання рекомендацій оцінки, в які увійдуть представники громадськості та місцевих органів влади.