dir->/media/actions/merezha-lzhv-u-reformuvanni-systemy-nadannya-sotsial`nykh-poslug/

Всеукраїнська Мережа ЛЖВ завершила цикл робочих зустрічей із розробки обласних та міських планів розвитку соціальних послуг – останньою областю, яка була охоплена проектною діяльністю стала Сумська. Під час чотириденної робочої зустрічі, яку проводив залучений експерт Мережі з питань реформування соціальної політики в України Тарас Брижоватий представники обласних та міських державних структур, що є відповідальними за надання соціальних послуг, провели аналіз стану соціальної сфери в Сумському регіоні, визначили основні проблеми та потреби населення в соціальних послугах та обрали пріоритетні напрями для розвитку. По кожному з пріоритетних напрямів обрано стратегію, яка в подальшому стане основою плану заходів з реформування соціальної сфери на місцевому рівні. Багато уваги під час робочої зустрічі було приділено пошуку джерел фінансування, в тому числі і альтернативних місцевим державним бюджетам. Ще одним важливим моментом був пошук можливостей залучення до надавачів соціальних послуг недержавних організацій (громадських, приватних) та визначення найбільш оптимальних механізмів для цього – соціальне замовлення, конкурси соціальних проектів тощо; це дозволить підвищити якість та доступність соціальних послуг для всіх потребуючих верств населення.

Завдяки участі у робочій зустрічі представників Сумського обласного відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ забезпечення потреб людей, що живуть з ВІЛ у якісних соціальних послугах буде враховане як один з пріоритетних напрямків, що є особливо актуальним при умові закінчення фінансування послуг з догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей за рахунок Глобального фонду з 2017 року.

Ольга Беленецька, керівник Сумського відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ: «Велика кількість представників державних структур не зовсім готова до впровадження "Єдиного вікна" для надання соціальних послуг населенню, до зовнішнього оцінювання якості даних послуг, до впровадження соціального замовлення... Проте є й ті, хто готові виступити партнерами в реформі соціальної сфери. Чотири дні робочої зустрічі були неоднозначними, але цікавими.»

Розробка планів розвитку соціальних послуг проводиться в рамках соціальної реформи у співпраці з Міністерством соціальної політики України. В 2015 році плани будуть розроблені для Рівненської області та м. Рівного, м. Кривий Ріг, Сумської області та м. Суми. Плани складаються на 3 роки та включають, розвиток всієї системи надання соціальних послуг – від змін у структурі системи і механізмів фінансування до змін у підходах надання послуг відповідно до сучасних стандартів із забезпеченням реалізації потреб всіх уразливих верств населення.

Денис Дмитрієв, фахівець відділу інноваційних програм, координатор проекту від Центрального офісу Всеукраїнської мережі ЛЖВ: «В кожному регіоні робочі зустрічі проходили по-різному – деякі були більш активними та продуктивними, деякі менш. Але всі учасники усвідомлюють необхідність проведення реформ в соціальній сфері й готові працювати в цьому напрямі. Дуже важливо, що ми проводимо зустрічі з представниками органів влади та громадськості саме на місцевому рівні – це забезпечує врахування всіх місцевих проблем та потреб, а також специфіки регіону при розробці планів розвитку соціальних послуг. Зараз починається етап безпосередньої підготовки планів, які згодом будуть презентовані в областях та передані до місцевих органів влади для подальшого втілення в життя. Водночас, після узагальнення напрацювань по всім областям, ми бачимо необхідність в роботі з нормативною базою і на національному рівні. Така діяльність буде розпочата нами найближчим часом».