dir->/media/actions/komanda-proektu-respect-prezentue-posibnyk-dlya-provedennya-treningu/

Команда проекту RESPECT з радістю презентує посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику», та закликає спільноту ВІЛ-сервісних організацій в Україні використовувати його у роботі із медичними працівниками.

Стигма та дискримінація у закладах охорони здоров’я мають різні причини, серед яких: брак знань персоналу про шляхи передачі, ризики інфікування ВІЛ та методи профілактики інфікування, а також упереджене ставлення і необґрунтовані припущення щодо причин інфікування ЛЖВ, пов’язаних з їх поведінкою. Ще однією з вагомих причин стигми та дискримінації серед медичних працівників є страх інфікуватися ВІЛ на робочому місці. Разом з тим, лікарі, як і пересічні громадяни, живуть у світі стереотипів і міфів, що призводить до стигматизації на основі сексуальної орієнтації або певних поведінкових практик, серед яких вживання наркотиків, надання сексуальних послуг за винагороду. На цьому підґрунті виникає подвійна стигматизація ВІЛ-позитивних людей і представників груп найвищого ризику (ГНР).

Через низьку поінформованість медичних працівників про правила проведення постконтактної профілактики інфікування ВІЛ, алгоритм дій медичного працівника при випадковому травмуванні нестерильним інструментарієм або в інших випадках, медичні працівники природно обирають таку лінію поведінки, яка не дає змоги ЛЖВ та представникам ГНР отримати якісні медичні послуги.

Програма тренінгу побудована таким чином, що медичні працівники оволодівають достатнім обсягом знань про ВІЛ-інфекцію, про перебіг захворювання та сучасні підходи у лікування пацієнтів з ВІЛ, відкривають для себе труднощі життя з ВІЛ, з якими щоденно стикаються ЛЖВ, пропускають через себе почуття пов’язані із повідомленням діагнозу, вчаться консультувати пацієнтів щодо необхідності тестування заради збереження життя та здоров’я, навчаються оцінювати ризик інфікуватися ВІЛ на робочому місці. Поєднання всіх цих тем у один ланцюг необхідних знань та навичок для медичного працівника неминуче призводить до подолання хибних уявлень та суджень, до зникнення страху перед пацієнтами з ВІЛ, і до кардинальної зміни ставлення до пацієнтів в бік розуміння та толерантності.

Загалом, з липня 2014р., Львівським обласним та Київським міським відділеннями Мережі ЛЖВ в рамках реалізації проекту RESPECT проведено 37 тренінгів для 795 медичних працівників, і ми можемо із впевненістю говорити про те, що програма тренінгу сприяє зміні ставлення медичних працівників до пацієнтів з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику лише за 1 день.

За додатковою інформацією щодо методичного та організаційного впровадження тренінгової програми звертайтесь за адресою respect_team@network.org.ua


Посібник для проведення тренінгу «Формування толерантного ставлення у медичних працівників до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику»