dir->/library/

Правила проведення закупівельВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЖВ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

РОЗДІЛ I. МЕТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Мета

Метою цих Правил є створення єдиного і регульованого процесу закупівель в рамках діяльності Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (надалі – «Мережа»), а також забезпечити дотримання принципів прозорості та відкритості та гарантувати ефективне використання донорських коштів.

1.2. Визначення

Оголошення

форма запиту Мережі до потенційних учасників тендеру. Містить Специфікацію та іншу інформацію, необхідну для подання відповідної Тендерної пропозиції.Заявник

юридична або фізична особа, що надає відповідь на запит про пре-кваліфікацію або на запрошення на участь у тендері, Оголошення, або на запит цін.Тендерна пропозиція

пропозиція, зроблена Учасником тендеру на поставку товарів, робіт або послуг у відповідь на Оголошення.Учасник

юридична або фізична особа - потенційний постачальник товарів/надавач послуг/виконавець робіт, який приймає участь у закупівельному процесі та надав комерційну/цінову пропозицію.Тендерна документація

документи, що містять усю необхідну інформацію, яка супроводжує процес визначення переможця закупівлі.Специфікація

опис (специфікація) товарів, робіт або послуг, зазначених у Запиті на закупівлю, їх кількість, технічні характеристики, тощо.Відділ закупівель

відділ закупівель Мережі.Запит на закупівлю

запит на закупівлю товарів, робіт або послуг, який надійшов від Замовника закупівлі, та який підлягає узгодженню з Відділом закупівель.Замовник закупівлі

підрозділ Мережі або зовнішня юридична особа, що подає Запит на закупівлю.Комітет із затвердження закупівель (КЗЗ)

комітет, який проводить пре-кваліфікацію та здійснює остаточну оцінку Тендерних пропозицій, визначає Тендерну пропозицію, яка перемогла у конкурсних торгах та обмежених конкурсних торгах. Регламент діяльності та процедури КЗЗ, детально описані у Положенні про Комітет із затвердження закупівель.Експерти КЗЗ

зовнішні експерти, яких залучає Мережа на оплатній або безоплатній основі, що проводять експертну оцінку Тендерних пропозицій або заявок на пре-кваліфікаційний відбір.

РОЗДІЛ II. МЕТОДИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЇХ ВИБІР

2.1. Таблиця вибору методу закупівель залежно від вартості закупівель.


Сума закупівель однотипних товарів на визначений часовий період або разова закупівля товарів, робіт або послуг

Метод закупівель

Відповідальність

1.

Від $30,000 та більше

Конкурсні торги (з або без пре-кваліфікації)

Комітет із затвердження закупівель

2.

Від $5,000 до $30,000 або на окремі групи товарів, робіт або послуг, які надаються обмеженою кількістю постачальників (запатентовані продукти, нові продукти на ринку, та ін..)

Обмежені конкурсні торги

Комітет із затвердження закупівель

3.

Від $1000 до $5,000

Місцеві закупівлі

Комітет з місцевих закупівель

4.

Менше $1000 або будь-яка інша сума у виключних випадках, які перелічені у п. 2.2.4.

Укладання прямих договорів

Відділ закупівель, замовник закупівлі

Розпорядник коштів контролює оплати переможцю закупівлі на предмет того, щоб загальна сума оплат не перевищувала максимальної вартості товарів, робіт, послуг за обраним методом.

2.2. Методи закупівель

2.2.1. Конкурсні торги (КТ)

Конкурсні торги (або тендер) – це закупівлі шляхом неупередженого порівняння пропозицій, які надійшли від Учасників після публікації Оголошення. КТ вимагають відкритого розголошення проведення тендеру серед потенційних Учасників. Як резиденти, так і нерезиденти України можуть брати участь у КТ. У разі необхідності залучення нерезидентів України, Оголошення необхідно розмістити в спеціалізованих міжнародних виданнях, про що робиться відмітка Відділом закупівель у Запиті на закупівлю.

Конкурсні торги (тендер) з пре-кваліфікацією – це метод закупівель, що включає в себе пре-кваліфікацію постачальників з наступним прямим запрошенням на участь у Тендері постачальників, які пройшли пре-кваліфікацію.

Пре-кваліфікаційний відбір є процедурою, яка може бути використана перед тендерним процесом до видачі Тендерної документації, коли використовується метод Конкурсних торгів для встановлення прийнятності потенційних Учасників тендеру. Метою процесу пре-кваліфікації є забезпечення того, щоб потенційними Учасниками тендеру були тільки ті, хто мають досвід і технічні та фінансові ресурси, необхідні для виконання договору. Результатом цієї процедури є скорочення списку або скринінгу постачальників і проводиться відкрито і прозоро.

Оголошення про пре-кваліфікацію мають бути загальнодоступними і можуть бути опубліковані в міжнародних та місцевих ЗМІ, в тому числі, але не обмежуючись, на сайтах Мережі та партнерських організацій та у спеціалізованих виданнях, що стосуються предмету закупівель. Зацікавлені Учасники тендеру надсилають свої пропозиції з документацією, що доводить їх відповідність вимогам Мережі щодо кваліфікації постачальників, таким як, наприклад, фінансова звітність, кількість кваліфікованого персоналу, технічний потенціал і т. д. Оцінка та відбір кваліфікованих постачальників є відповідальністю Відділу закупівель; експерти можуть бути запрошені у разі необхідності.

Детальний опис процедури пре-кваліфікації наведено в пункті 2.6 даного документу.

2.2.2. Обмежені конкурсні торги (ОКТ)

Обмежені конкурсні торги – це метод закупівель без пре-кваліфікації, який включає пряме запрошення обмеженої кількості Учасників тендеру, без відкритого оголошення. ОКТ можуть бути застосовані при наявності загальновизнаного короткого переліку таких учасників торгів, наприклад, закупівельні агенти, які спеціалізуються на гуманітарній допомозі, або інші нормативно-технічні обмеження, такі як реєстрація продукту / запатентовані технології, і т.д. Метод ОКТ може також здійснюватися через Запит цінових пропозицій, що містить тільки істотну інформацію, таку як ціна, строки поставки та умови, надані скороченим діапазоном постачальників, які добре відомі та обслуговують специфічний ринок (наприклад, АРВ, конкретні види тестів, і т.д.)

Вибір постачальників повинен бути заснований на порівнянні цінових пропозицій, отриманих на Запит цінових пропозицій. В Запиті цінових пропозицій повинні бути вказані найменування і кількість товару (обсяг робіт та / або послуг), іншу необхідну інформацію.

Учасникам має бути надано не менш ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів для подачі цінових пропозицій. У разі, якщо Замовник закупівлі обгрунтовано вважає, що подача Учасниками цінових пропозицій передбачає комплексний підхід до підготовки цінових пропозицій (наявність багатьох етапів закупівлі товарів, робіт, послуг; залучення до закупівлі товарів, робіт, послуг третіх осіб, тощо), то в такому разі Замовник закупівлі самостійно зазначає у Запиті на закупівлю кількість календарних днів, необхідних для подачі цінових пропозицій, з врахуванням вищевикладених вимог.

Загальні умови проведення обмежених конкурсних торгів, не врегульовані даним пунктом, регулюються правилами, встановленими для проведення конкурсних торгів.

2.2.3. Місцеві закупівлі

Суть методу Місцевих закупівель полягає в порівнянні цін, запропонованих кількома місцевими постачальниками. За пропозицією Замовника закупівлі, порівняння може бути здійснене і за іншими критеріями, при цьому критерій ціни при визначенні переможця має становити не менше 50 відсотків. Пропозиції принаймні від 3 (трьох) постачальників мають надійти на розгляд, з тим щоб забезпечити конкуренцію цін пропозицій. Якщо отримано менше ніж три пропозиції, запит необхідно повторити. Якщо менше ніж три пропозиції отримано у відповідь на повторний запит, Відділ закупівель може змінити даний метод закупівель на Укладання прямих контрактів.

Цей метод використовується на закупівлю невеликої кількості або на невеликі суми товарів, робіт або послуг, вільно доступних на ринку.

2.2.4. Укладання прямих договорів

Цей метод зазвичай використовується, коли товари, роботи і послуги підпадають під такі специфічні категорії:

№ п/п

Вартість закупівлі

Метод закупівлі

1

До 500 USD

Вибір постачальника товарів, робіт та послуг може здійснюватись без додаткового дослідження ринку. Відповідальність за вибір постачальника несе Замовник закупівлі. Даний процес закупівлі не передбачає залучення фахівців відділу закупівель.

2

Від 500 USD 1 000 USD

Дослідження ринку здійснюється Замовником закупівлі та для обрання переможця даної закупівлі, достатньо порівняти 3 цінові пропозиції. Документи по зробленому аналізу ринку зберігаються у Замовника закупівлі та даний процес закупівлі не передбачає залучення фахівців відділу закупівель.

Замовник закупівлі відповідає за внесення інформації про результати проведеного дослідження ринку та обрання постачальника до реєстру закупівель (таблиця «Reyestr zakupivel vid 500 USD do 1 000 USD»). Закупівлі до 500 USD не документуються і відповідальність за вибір постачальника несе Замовник закупівлі.

3

Будь-яка інша сума у виключних випадках

(a) існуючий контракт на товари, роботи або послуги може бути продовжено, щоб забезпечити постачання додаткових товарів, робіт або послуг подібного роду, але за умови що їх вартість не перевищує вартості первинного договору. Такий існуючий контракт на товари, роботи або послуги мав бути підписаний тільки після проведення процедури конкурсних торгів. У таких випадках Відділ закупівель повинен провести порівняльне дослідження цін на відкритому ринку шляхом відбору не менше 3 (трьох) цінових пропозицій (якщо такі є), щоб переконатися, що ціни, пропоновані в рамках діючого контракту на поставку протягом періоду, що продовжено, є вигідними;

(б) подальше придбання обладнання або запасних частин, щоб забезпечити сумісність з існуючим обладнанням, може виправдати додаткові закупівлі від початкового постачальника (згідно з новим контрактом). Щоб такі закупівлі були виправданими, Замовник закупівлі повинен провести порівняння цін, доступних на відкритому ринку та зробити висновок щодо економічної доцільності придбання додаткового обладнання або запасних частин;

(в) закупівля деяких товарів у конкретного постачальника має важливе значення для досягнення необхідних характеристик або функціональної гарантії обладнання;

(г) коли постачальник товарів, робіт або послуг є єдиним власником спеціальної ліцензії або дозволу, виданого державними органами, або має права на власність, в т.ч. права інтелектуальної власності, технології або ексклюзивні дистриб’юторські права (без обмеження максимальної вартості);

(д) у разі потреби у терміновій закупівлі з метою уникнення переривання лікування. Закупівля здійснюється у обсязі, необхідному для усунення такої загрози переривання, та який документально підтверджується Замовником закупівлі (листи, розрахунки, тощо). В цьому випадку необхідно отримати винятковий дозвіл Ради директорів та донора. По факту отримання дозволів, відділ закупівель ініціює проведення переговорів з потенційним постачальником щодо вартості закупівлі, у разі прийнятності вартості для відповідного бюджету – відділ закупівель надсилає листа постачальнику з інформацією щодо прийняття пропозиції та здійснює подальші кроки для укладання договору. Якщо здійснення закупівлі можливе у декількох постачальників, то в такому випадку відділ закупівель запитує у потенційних постачальників товару інформацію щодо вартості закупівлі. Відділ закупівель надсилає постачальнику з найнижчою вартістю товару, у разі її прийнятності для відповідного бюджету, листа з інформацією щодо прийняття його пропозиції та здійснює подальші кроки для укладання договору. Отримана від потенційних постачальників інформація щодо вартості закупівлі має бути задокументована (повідомлення, здійснені засобами електронної пошти або у паперовому вигляді) та зберігається у відділі закупівель;

(е) якщо будь-який з зазначених методів закупівель або застосування двох різних методів закупівель на закупівлю одного й того ж предмету закупівлі були невдалими два рази підряд за наступних умов:

через відсутність ефективної конкуренції, тобто кількість поданих комерційних пропозицій менша за мінімально необхідну кількість пропозицій за обраним методом, або всі Тендерні пропозиції не відповідають обов'язковим технічним вимогам специфікації або обов'язковим вимогам, що містяться в Оголошенні або в Тендерній документації, або ні один з учасників тендеру не відповідає визначеним вимогам кваліфікації.

Всі закупівлі шляхом укладання прямих контрактів даної категорії мають бути детально обгрунтовані у службовій записці. Дана службова записка має бути погоджена розпорядником коштів та директором відповідного департаменту Мережі. Відділ закупівель затверджує правильність обрання даного методу закупівлі.

2.3. Вибір і затвердження методу закупівель

Замовник закупівлі відповідає за визначення сукупної вартості, обсягу, термінів поставки товарів/виконання робіт/надання послуг, які пропонується закупити. На основі отриманої інформації від Замовника закупівлі, Відділ закупівель за погодженням директора відповідного підрозділу Мережі визначає метод закупівлі. Винятки із стандартних процедур, зазначених в цих Правилах, повинні бути затверджені Радою директорів. Не допускається поділ на частини предмету закупівель (товарів/робіт/послуг) на відповідний проектний рік з метою уникнення застосування конкурентних методів закупівель, а саме: конкурсних торгів (з або без пре-кваліфікації), обмежених конкурсних торгів, місцевих закупівель.

Якщо Замовником закупівлі є підрозділ Мережі, то у Запиті на закупівлю Замовником закупівлі пропонується метод закупівлі, а Відділ закупівель – затверджує обраний метод закупівлі. Якщо Замовник закупівлі не є підрозділом Мережі, тоді Відділ закупівель самостійно визначає метод закупівлі відповідно до наданої інформації у Запиті на закупівлю.

2.4. Запит на закупівлю

Складовою частиною Запиту на закупівлю є Специфікація. Розробка Специфікації (технічні вимоги і кількість продуктів, що підлягають закупівлі, інша необхідна інформація) є повністю відповідальністю Замовника закупівлі та здійснюється на основі усвідомлюваної необхідності і врахування наявного бюджету. Положення Специфікації повною мірою знаходить своє відображення у Запиті на закупівлю, що складається Замовником закупівлі та передається до Відділу закупівель.

У Специфікації повинні бути чітко зазначені:

 • природа необхідних товарів / робіт / послуг;
 • мета використання;
 • програмний індикатор та / або лінія робочого плану, що покривається витратами;
 • запланована кількість;
 • технічні вимоги, яким товари / роботи / послуги мають відповідати (якість, форми і дозування, і т.д.);
 • критерії оцінки мають забезпечити можливість порівняння Тендерних пропозицій з позиції максимального врахування їх вартості під час виставлення оцінок;
 • інформація щодо можливості визначення вартості, інших кількісних, якісних характеристик, тощо, має бути представлена в одиницях виміру, які дозволять однозначно порівняти пропозиції Учасників.

Специфікація повинна ґрунтуватися на відповідних вимогах до характеристик та / або виконання/функціональності. Посилання на фірмові найменування, номери по каталогу, або аналогічні класифікації слід уникати у всіх методах закупівель, за винятком укладання прямих контрактів. Якщо необхідно привести фірмове найменування або номер за каталогом конкретного виробника, щоб уточнити в іншому разі неповну специфікацію, слова «або еквівалент» повинні бути додані після такого посилання. Специфікація повинна дозволяти прийняття пропозиції на товари, які мають подібні характеристики і забезпечують результати, принаймні істотно еквівалентні тим, які вказані.

У Запиті на закупівлю також зазначаються засоби масової інформації, публікація Оголошення в яких буде здійснюватись. Такі засоби масової інформації можуть включати, але не обмежуються:

· веб-сайт Мережі;

· місцеві / національні ЗМІ;

· міжнародні ЗМІ;

· списки електронної розсилки;

· спеціалізовані бюлетені, вісники тощо;

· інші засоби масової інформації, які можуть бути використані час від часу.

2.5. Спеціальні правила закупівель

Якщо угода з донором передбачає правила закупівель, які відрізняються від описаних, Мережа користується правилами передбаченими в цій угоді. У той же час такі правила повинні відповідати загальновизнаним принципам закупівель.

Закупівля фармацевтичної продукції, яка здійснюється Мережею, повинна відповідати Міжвідомчим робочим принципам належних фармацевтичних закупівель.

2.6. Пре-кваліфікація

Необхідність пре-кваліфікації виникає при комплексній закупівлі з кількох джерел товарів, робіт або послуг на значні суми, де спроможність постачальника та дані про нього мають значення, але можуть бути невідомі до тендеру. Прикладом може бути закупівля автотранспортних засобів, комплексних програмних рішень, контрактів на надання специфічних послуг і т.д.

Ця процедура не застосовується до попередньо відібраних постачальників, затверджених донором.

Пре-кваліфікаційний відбір повинен здійснюватись Відділом закупівель та включати наступні етапи:

 • публікація оголошення про пре-кваліфікацію;
 • надання пре-кваліфікаційної документації зацікавленим організаціям і запитів на роз'яснення;
 • огляд можливостей та ресурсів потенційних учасників тендеру;
 • надання тендерної документації Заявникам, які успішно пройшли пре-кваліфікаційний відбір.

Пре-кваліфікаційна процедура повинна надавати зацікавленим учасникам тендеру не менше ніж 21 (двадцять один) день для відповіді.

Оголошення повинно містити наступну інформацію:

 • реквізити Мережі;
 • вид та обсяг товарів, робіт або послуг, які мають бути поставлені та місце їх поставки;
 • умови поставки товарів/надання послуг/виконання робіт;
 • вимоги до Заявників;
 • порядок та місце отримання пре-кваліфікаційної документації;
 • порядок, місце та кінцевий термін для подання заявок на пре-кваліфікацію;

· примітка про те, що опубліковане оголошення не є запрошення на участь у Тендері.

Відділ закупівель надає Заявникам, які відгукнулися на оголошення, пре-кваліфікаційну документацію. Ці документи необхідні для оцінки попереднього досвіду Заявників, їх можливостей (щодо персоналу, обладнання та ін.) і фінансової спроможності. Пре-кваліфікаційна документація повинна містити:

 • інструкцію з підготовки заявки щодо участі у пре-кваліфікаційному відборі;
 • інформацію про поставку товарів/надання послуг/виконання робіт;
 • інформацію про процедуру, місце і строк (термін) для подання заявок;
 • вимоги до учасників, документи, які необхідно подати для підтвердження відповідності вимогам;
 • шаблон або форма для заповнення.

Відділ закупівель надає відповідь у письмовій формі (у тому числі у формі електронного листа), на будь-який запит щодо роз'яснення пре-кваліфікаційної документації, який він отримує не пізніше 3 (трьох) робочих днів до закінчення остаточного терміну подання заявок. Письмові копії відповіді Відділу закупівель надсилаються всім Заявникам, які отримали пре-кваліфікаційну документацію, без зазначення інформації, що дозволяє ідентифікувати Заявника, що звернувся за роз’ясненням (де це можливо) та обов’язково відповідь учасникам оприлюднюється на сайті Мережі.

Відділ закупівель зобов'язаний скласти список отриманих відповідей на Оголошення про проведення пре-кваліфікації.

Відділ закупівель повинен переслати відповідну інформацію Експертам КЗЗ для визначення відповідності Заявників вимогам, зазначеним Відділом закупівель в пре-кваліфікаційній документації, і для прийняття рішення щодо кожного Заявника, який подав заяву. Оцінюються дані, надані Заявниками. Організаціям, які належним чином довели, що вони мають досвід, фінансові і матеріально-технічні можливості для поставки товарів/надання послуг/виконання робіт, вважаються такими, що пройшли пре-кваліфікацію. Після завершення оцінки Експертами КЗЗ, Відділ закупівель готує Звіт з оцінки кваліфікаційних пропозицій, який підписується Експертами КЗЗ та визначає пре-кваліфікованих заявників.

Протягом 7 (семи) календарних днів після проведення пре-кваліфікації, Відділ закупівель повинен повідомити кожного Заявника, який подав заявку, про результати пре-кваліфікаційного відбору. Учасники, які успішно пройшли пре-кваліфікаційний відбір, будуть мати право на участь у Тендері, у разі чого Відділ закупівель повинен автоматично надати Тендерну документацію пре-кваліфікованим Учасникам разом із повідомленням про результати пре-кваліфікаційного конкурсу.

Відділ закупівель повинен повідомити протягом 7 (семи) календарних днів у письмовій формі кожному Заявнику, якщо він не пройшов пре-кваліфікаційний відбір, зазначаючи причини прийняття такого рішення.

РОЗДІЛ III. ПІДГОТОВКА ДО ТЕНДЕРУ, РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТЕНДЕРУ (КОНКУРСНІ ТОРГИ, ОБМЕЖЕНІ КОНКУРСНІ ТОРГИ)

3.1. Тендерна документація

Тендерна документація повинна містити всю необхідну інформацію, що дозволяє потенційним Учасникам підготувати Тендерні пропозиції. Тендерна документація залежить від обсягу та характеру конкретної закупівлі, але, як правило, включає в себе наступні компоненти:

1) Оголошення (див. п.3.2.);

2) Форма тендерної пропозиції;

3) Типова форма договору на закупівлю.

Шаблони Тендерної документації можуть бути змінені та затверджені Замовником закупівлі. Вони повинні бути розміщені як файли загального доступу на сервері Мережі. Будуть вжиті заходи, щоб попередити несанкціонований доступ та внесення змін до цих документів.

Стандарти та технічні умови, зазначені в Тендерній документації, мають сприяти як можна більш широкій конкуренції, забезпечуючи при цьому дотримання критичних вимог до товарів, робіт або послуг, що закуповуватимуться. Наскільки це можливо, Мережа повинна зазначити стандарти, прийняті в міжнародній та українській практиці. Там, де міжнародні стандарти відсутні або є неприйнятними, можуть бути зазначені українські стандарти.

Тендерна документація, критерії оцінки та ваговий коефіцієнт кожного критерію на конкретну закупівлю не повинні змінюватися протягом процесу закупівлі.

3.2. Оголошення

Оголошення є стандартним, загальним тендерним документом, що включає в себе наступні компоненти:

· найменування та адреса Мережі;

· запрошення на участь у тендері;

· всі положення Специфікації;

· порядок оплати який, зазвичай, здійснюється на умовах оплати після поставки (продажу) товарів/виконання робіт/надання послуг;

· інструкції для потенційних Учасників, у тому числі для одержання Тендерної документації;

 • критерії оцінки пропозиції та ваговий коефіцієнт кожного критерію;

· місце та остаточний строк подання Тендерних пропозицій;

· інформація про розкриття Тендерних пропозицій, включаючи дату, час, місце та запрошення для всіх Учасників тендеру надіслати своїх представників на процедуру розкриття тендерних пропозицій;

· очікуваний час для визначення переможця тендеру;

 • зазначення терміну дії Тендерної пропозиції (не менше ніж 60 календарних днів).

· умови застосування банківських/тендерних гарантій (у разі необхідності). Порядок застосування банківських/тендерних гарантій визначається Положенням про застосування банківських/тендерних гарантій;

· інше відповідно до вимог законодавства України, або необхідне з особливих причин;

· інформація щодо можливості подачі Учасником пропозиції як на один, так і на окремі лоти закупівлі (якщо такі наявні);

· інформація щодо порядку застосування Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 17.04.2013 р. «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (надалі – «Постанова») з метою забезпечення (за можливості) подачі Учасниками пропозицій без ПДВ.

Закупівля послуг лабораторій на території України із контролю якості лікарських засобів здійснюється за умови дотримання однієї з наступних вимог:

- лабораторія є прекваліфікованою ВООЗ;

- лабораторія сертифікована за стандартом ISO17025.

Відділ закупівель повинен розробити Оголошення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Запиту на закупівлю, після чого воно оприлюднюється в засобах масової інформації Відділом закупівель. Відділ закупівель має забезпечити оприлюднення Оголошення серед якомога ширшого кола потенційних Учасників з метою отримання максимальної кількості пропозицій та створення конкурентного середовища.

Оголошення про конкурсні торги, у разі зазначення про це у Запиті на закупівлю, повинно бути розміщено хоча би в одному міжнародному виданні (наприклад, електронна або друкована газета, бюлетень, інформаційний портал або інший засіб для реклами чи розміщення інформації).

Оголошення повинно містити запрошення для всіх Учасників тендеру відвідати засідання КРТ.

3.3. Роз’яснення тендерної документації

Потенційний Учасник тендеру має право надіслати запит на роз'яснення питань щодо Тендерної документації. Відділ закупівель повинен в письмовому вигляді надати відповідь на будь-який такий запит, який він отримує не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до закінчення остаточного терміну подання Тендерних пропозицій. Запити потенційних Учасників стосовно порядку застосування Постанови можуть надсилатись не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до закінчення остаточного терміну подання Тендерних пропозицій, та відповіді на такі запити направляються відділом закупівель не пізніше наступного робочого дня.

Відділ закупівель має вжити всіх необхідних заходів, щоб відповіді на запити Учасників були направлені всім потенційним Учасникам тендеру, яким було надіслано Оголошення, а також розміщені на сайті Мережі.

3.4. Подання тендерних пропозицій

Строк подання Тендерних пропозицій має становити не менше ніж 21 (двадцять один) календарний день з дати опублікування Оголошення через засоби масової інформації або, у разі Конкурсних торгів з пре-кваліфікацією або Обмежених конкурсних торгів, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати опублікування Оголошення на сайті Мережі.

Якщо Відділ закупівель надає роз'яснення щодо Тендерної документації, він має право продовжити термін подання тендерних пропозицій до 10 (десяти) календарних днів для всіх Учасників тендеру після отримання попередньої згоди на таке продовження від Замовника закупівлі.

Повідомлення про продовження строку подачі Тендерних пропозицій повинні бути надіслані Відділом закупівель всім Учасникам тендеру одночасно електронною поштою відповідно до кінцевої дати надання роз’яснень.

Така ж процедура застосовується до нормативних змін, які впливають на Учасників тендеру або процес закупівель.

Тендерна пропозиція має бути підготовлена в письмовій формі і подана у запечатаному конверті, скріпленому печаткою, відповідно до процедури, зазначеної в Тендерній документації.

3.5. Строк дії тендерних пропозицій, зміни і відкликання Тендерних пропозицій

Строк дії Тендерної пропозиції має бути зазначено Учасником тендеру, але в будь-якому випадку має становити не менше ніж 60 (шістдесят) календарних днів. Останній день цього періоду є «Кінцевим терміном Тендерної пропозиції».

До настання зазначеного Кінцевого терміну Тендерної пропозиції Відділ закупівель має право запропонувати Учасникам тендеру продовжити Термін дії Тендерної пропозиції. Учасник тендеру має право відмовити у такому продовженні, в такому випадку Кінцевий термін Тендерної пропозиції залишатиметься таким, який зазначено у оригіналі Тендерної пропозиції.

Якщо це передбачено в Тендерній документації, Учасник тендеру може змінити або зняти свою Тендерну пропозицію до Кінцевого терміну дії Тендерної пропозиції шляхом повідомлення Мережі. Таке повідомлення повинно бути надано Мережі до закінчення терміну дії Тендерної пропозиції.

3.6. Комітет з розкриття Тендерних пропозицій (КРТ)

Відділ закупівель повинен передати конверти, що містять Тендерні пропозиції, до КРТ. Засідання КРТ має відбутись в останній день терміну подання Тендерних пропозицій. У виключних випадках (неможливість зібрати кворум, тощо), засідання КРТ може бути перенесено на наступний робочий день, що слідує за останнім днем терміну подання Тендерних пропозицій.

Будь-яка Тендерна пропозиція, подана після встановленого терміну подачі пропозицій не може бути відкрита КРТ і повинна бути повернута відповідному Учаснику тендеру.

КРТ має розкрити конверти, що містять Тендерні пропозиції, в день, час і в місці, що зазначені у Оголошенні.

Діяльність КРТ регулюється Положенням про Комітет з розкриття Тендерних пропозицій, яке є додатком до Службового посібника Мережі.

Представники Учасників тендеру, що мають бажання відвідати засідання КРТ, мають надати представнику Мережі оригінал або належним чином засвідчену копію документа, який передбачає відповідні повноваження такого представника (довіреність, наказ про призначення, витяг з ЄДРПОУ, договір доручення, тощо).

3.7. Відповідність Учасника тендеру умовам

Якщо КРТ або КЗЗ мають суттєві докази того, що Учасник тендеру навмисно приховав свою невідповідність вимогам, зазначеним в Оголошенні або Тендерній документації, вони можуть дискваліфікувати його від подальшої участі у тендерному процесі. Таке рішення документують в протоколі засідання КРТ/КЗЗ.

Зачитана під час розкриття Тендерних пропозицій ціна може бути відкоригована за письмової згоди Учасника тендеру для усунення арифметичних помилок наступним чином. Якщо існують розбіжності між ціною одиниці і загальною ціною отриманою шляхом помноження ціни одиниці на кількість, перевага надається ціні одиниці або проміжній ціні. У разі існування розбіжностей між проміжною ціною і загальною ціною, коректуванню підлягає загальна ціна. У випадку розбіжностей між прописною ціною і ціною у цифрах, перевага надається прописній ціні. Якщо Учасник тендеру не погоджується з внесеними змінами, його Тендерна пропозиція знімається з участі у Тендері. Якщо арифметичні помилки були виявлені Відділом закупівель після засідання КРТ, такі помилки виправляються Відділом закупівель у відповідності до даного абзацу за письмової згоди відповідного Учасника тендеру і всі Учасники тендеру повідомляються про внесення таких коректив поштою, факсом чи електронною поштою.

3.8. Оцінка тендерних пропозицій

3.8.1. Експертна оцінка

Оцінка Тендерних пропозицій здійснюється Комітетом із затвердження закупівлі (КЗЗ) за можливої участі експертів, найнятих Мережею на платній або безоплатній основі відповідно до Процедури відбору виконавців робіт на надавачів послуг. Діяльність КЗЗ регулюється Положенням про Комітет із затвердження закупівлі, яке є додатком до Службового посібника Мережі. Експерти КЗЗ можуть запрошуватись на засідання КЗЗ без права голосу.

Експерти КЗЗ виконують наступні обов’язки:

· перевіряють відповідність Тендерних пропозицій умовам, зазначеним в Тендерній документації;

· рекомендують дискваліфікувати Тендерні пропозиції, що не відповідають вимогам Тендерної документації;

· складають і підписують список Тендерних пропозицій, що відповідають вимогам Тендерної документації (з рекомендаціями до КЗЗ, у разі необхідності).

3.8.2. Оцінка КЗЗ

Після експертної оцінки Тендерних пропозицій (якщо в цьому була необхідність), звіти експертної оцінки тендерних пропозицій передаються на засідання КЗЗ. Засідання КЗЗ має відбутись не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати відкриття Тендерних пропозицій.

КЗЗ має право вимагати від Учасника тендеру надання пояснень або документів щодо відповідності його Тендерної пропозиції умовам, зазначеним в Тендерній документації, що фіксується у відповідному Протоколі із обов’язковим зазначенням строків надання таких пояснень або документів (у разі необхідності). При цьому засідання КЗЗ переноситься на більш пізню дату.

Під час надання пояснень, Учаснику тендеру не дозволяється вносити виправлення в зміст чи ціну Тендерної пропозиції.

Оцінка пропозицій Учасників, поданих з врахуванням положень абзацу першого п.3.2. даних процедур без ПДВ, та пропозицій, вартість яких включає ПДВ, здійснюється з врахуванням абсолютних величин вартості предмета закупівлі та виключно за принципом найменшої ціни.

Учасники, вартість пропозицій яких включає ПДВ, мають обгрунтувати неможливість подачі пропозицій без ПДВ у відповідному листі, який подається у складі пропозицій. Листи Учасників зберігаються у відділі закупівель по кожній окремій закупівлі. У разі, якщо переможцем процедури закупівлі є Учасник, який подав пропозицію з ПДВ, то в такому разі є необхідним отримати погодження донора, яке є підставою для укладання відповідного договору. Дане положення щодо необхідності отримання погодження донора не застосовується у випадках, коли вартість закупівлі не перевищує окремо встановлені донором граничні межі.

Відділ закупівель несе відповідальність за відповідність вартості тендерної пропозиції переможця закупівлі рівню ринкових (справедливих) цін та за аналіз пропозицій, поданих з або без ПДВ на кожну окрему закупівлю згідно встановленої форми.

У разі, якщо Учасниками подано пропозиції, вартість яких по окремим лотам є більш вигідною, а по іншим – менш вигідною і, загалом, оцінка вартості пропозицій не дає однозначної переваги жодному з Учасників, то в такому випадку можливе обрання декількох переможців. Подальша закупівля товарів, робіт або послуг у таких Учасників, які визнані переможцями процедури закупівлі, здійснюється на підставі порівняння цін, інформація щодо яких запитується Замовником закупівлі у всіх обраних переможців у кожному окремому випадку придбання товарів, робіт або послуг.

Якщо Тендерна пропозиція не відповідає хоча б одній обов’язковій вимозі (наприклад: містить суттєві відхилення або викликає сумніви щодо відповідності постачальника або товарів/сервісів технічним вимогам, іншим умовам, зазначеним в Тендерній документації і обов’язковим для всіх учасників тендеру), чи залишається неповною після запиту про надання пояснень, така Тендерна пропозиція усувається від подальшого розгляду і дискваліфікується.

КРТ / КЗЗ має право відхилити отримані Тендерні пропозиції, які:

1. не є повними, відповідно до вимог, зазначених у Тендерній документації, після надання додаткових документів на відповідний запит (у разі необхідності) до Учасника, або

2. не відповідають обов’язковим вимогам Тендерної документації, після надання пояснень на відповідний запит (у разі необхідності) до Учасників, або

3. Учасник тендеру не відповідає вимогам, зазначеним в Тендерній документації, або

4. існує негативний досвід роботи з Учасником тендеру, який задокументовано, та викликає сумніви у можливості належного виконання договору в майбутньому (лист Мережі або іншого основного реципієнта до Учасника тендеру та, у разі наявності, відповідь на нього, службова записка від працівників Мережі з належним обґрунтуванням).

У разі відхилення КРТ / КЗЗ всіх отриманих Тендерних пропозицій, Відділ закупівель за погодженням із Замовником закупівлі, та у разі актуальності повторного проведення закупівлі, має розпочати процес закупівлі з початку.

3.9. Протокол КЗЗ

Після розгляду Тендерних пропозицій членами КЗЗ та отримання від Учасників тендеру відповідей на запити про надання пояснень або додаткових документів, члени КЗЗ повинні заповнити таблицю оцінки Тендерних пропозицій, враховуючи рекомендації експертів КЗЗ. Безпосередньо перед початком процедури заповнення таблиці оцінки Тендерних пропозицій, представник відділу закупівель роз’яснює членам КЗЗ зміст критеріїв оцінки пропозиції, ваговий коефіцієнт кожного критерію та порядок заповнення таблиці, про що зазначається у Протоколі засідання КЗЗ. Таблиця оцінки Тендерних пропозицій повинна мати такий вигляд:

Таблиця оцінки тендерних пропозицій

Критерій відбору

Ваговий коефіцієнт від 0 до 1.0 (показник значимості критерію)

Рейтинг Учасників тендеру за кожним критерієм за шкалою від 1 до 10

Оцінка рейтингу Учасників тендеру

Учасник A

Учасник B

Учасник C

Учасник A

Учасник B

Учасник C

Критерій 1
Критерій 2
Критерій 3
Всього:

1.0Переможцем вважається Учасник тендеру, який:

- відповідає всім вимогам, зазначеним в Оголошенні та/або Тендерній документації;

- товари/роботи/послуги якого відповідають всім вимогам, зазначеним в Оголошенні та/або Тендерній документації;

- має найвищий рейтинг (або за умови наявності обставин, зазначених у абзаці 5 п.3.8.2. цих Правил).

Якщо ціна Тендерної пропозиції Учасника, що переміг, перевищує загальну суму наявних коштів, КЗЗ може запропонувати Учаснику закупівлі знизити ціну пропозиції до ціни, прийнятної для наявного бюджету, мінімально прийнятна ціна при цьому не зазначається. В такому випадку засідання КЗЗ переноситься на більш пізню дату. В разі відмови Учасника знизити ціну Тендерної пропозиції до ціни, прийнятної для наявного бюджету, така процедура закупівлі скасовується.

Відділ закупівель розпочинає новий закупівельний процес і може вимагати від Замовника закупівлі внесення змін до Запиту на закупівлю.

Протокол готується секретарем КЗЗ, в якому документується неупереджене порівняння всіх надісланих Тендерних пропозицій та має міститися наступне:

· загальна інформація, включаючи назву Програми або джерело фінансування, метод закупівель, що використовувався, інформації щодо закупівлі, данні щодо числа постачальників, які надали тендерні пропозиції та пройшли пре-кваліфікацію (якщо є), данні щодо дискваліфікованих учасників;

· таблиця оцінки Тендерних пропозицій;

· коментарі (у разі наявності);

· інформація про переможця.

Протокол засідання КЗЗ має бути підписаний усіма членами КЗЗ, які приймали участь у відповідному засіданні КЗЗ. Особливі думки членів КЗЗ щодо оцінки Тендерних пропозицій повинні бути ретельно задокументовані.

Якщо КЗЗ стає відомо про факти, що вказують на невідповідність тендерної пропозиції вимогам, зазначеним в Оголошенні, дана Тендерна пропозиція відхиляється, і КЗЗ обирає нового переможця. Таке рішення повинно бути належним чином відображено в протоколі засідання КЗЗ.

Якщо члени КЗЗ визнають усі заявки невідповідними, то тендер вважається таким, що не відбувся. При цьому члени КЗЗ повинні обґрунтувати своє рішення. За необхідності тендер проводиться знову за поновленою Специфікацією або із застосування додаткових умов (наприклад, прекваліфікації). Якщо тендер не відбувся двічі, застосовується метод укладання прямих угод.

Питання щодо діяльності КЗЗ, не врегульовані даними процедурами, вирішуються на засіданнях КЗЗ з обов’язковим врахуванням мети здійснення закупівлі, наявного бюджету, економічної доцільності, термінів.

Завізований керівником Відділу закупівель та Фінансовим Директором Мережі Протокол засідання КЗЗ передається Відділом закупівель на ознайомлення Виконавчому Директору Мережі.

У разі, коли у керівника Відділу закупівель або Фінансового Директора Мережі існують сумніви щодо:

· правильності проведення процесу вибору постачальника товарів/надавача послуг/виконавця робіт або

· вартості Тендерної пропозиції переможця Тендеру яка, потенційно, не відповідає рівню ринкових (справедливих) цін,

вони передають Протокол засідання КЗЗ Виконавчому Директору Мережі для вирішення питання про накладання вето.

3.10. Право вето

У виняткових випадках Виконавчий Директор Мережі має право накласти вето на рішення КЗЗ, якщо з наявних фактів очевидно, що мало місце наступне:

· Суттєве порушення процедур або інше зловживання в ході процесу, що вплинуло на визначення переможця;

· Конфлікт інтересів, що вплинув на визначення переможця;

· Є підстави вважати, що рішення КЗЗ суперечить Баченню, Місії та Цінностям Мережі, або цілям відповідної Програми, або меті закупівлі.

У випадку накладення вето, його причини направляються членам КЗЗ, включаючи спостерігачів. КЗЗ повинен переоцінити Тендерні пропозиції, враховуючи причини вето, надані Виконавчим Директором Мережі. Процес переоцінки повинен відповідати Положенню про Комітет із затвердження закупівлі щодо прийняття рішення про визначення переможця. КЗЗ може прийняти рішення, що весь процес закупівель має повторитися у повному обсязі.

3.11. Повідомлення та підготовка договору

Протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття рішення КЗЗ про визначення переможця, Відділ закупівель має письмово повідомити переможця Тендеру про те, що його Тендерна пропозиція була обрана.

Відділ закупівель повідомляє всіх інших учасників Тендеру про статус їх Тендерних пропозицій листами або електронною поштою протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття КЗЗ рішення про визначення переможця.

Відповідно до рішення КЗЗ, фахівець, відповідальний за укладання договорів, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів готує відповідні договори та передає переможцю Тендеру, або отримує їх від переможця Тендеру для узгодження серед підрозділів Мережі у відповідності до діючих процедур. Договір має включати специфікацію та інші умови, що були попередньо зазначені в Оголошенні та Тендерній документації.

Повний набір договірної документації по кожній трансакції повинен зберігатися у бухгалтерії.

У разі, коли переможець закупівлі з тих чи інших підстав відмовляється (або не укладає) відповідний договір на закупівлю, тоді, за пропозицією Замовника закупівлі можливо:

1) Обрати наступну за рейтингом Тендерну пропозицію;

2) Розпочати закупівельний процес з початку.

3.12. Форма договору

Будь-яка угода, підписана в результаті закупівель, повинна включати в себе, крім положень, що вимагає українське законодавство, відповідні донори і будь-які інші законодавчі або нормативні вимоги, такі положення:

· предмет договору;

· особливі вимоги, що містяться у Тендерній документації;

· ціна договору та валюта (у відповідності з практикою укладання договорів у відповідній індустрії);

· умови оплати;

· умови поставки товарів;

· процедури прийняття товарів (робіт, послуг);

· відповідальність постачальника у разі невиконання або недостатнього виконання умов договору, з відповідними засобами правового захисту Мережі;

· положення про умови розірвання договору, в тому числі за невиконання та у разі виникнення форс-мажорних обставин;

· доступ Мережі або відповідних донорів до бухгалтерських книг, записів, документації, що мають відношення до програми.

РОЗДІЛ ІV. МІСЦЕВІ ЗАКУПІВЛІ

4.1. Загальні положення

Метод місцевих закупівель застосовується до категорії закупівель, визначених у п. 2.1. вище. Застосування місцевих закупівель проводиться Відділом закупівель Мережі після отримання запиту від Замовника закупівлі.

Вибір постачальників повинен бути заснований на порівнянні цінових пропозицій, отриманих від не менш ніж 3 (трьох) постачальників для забезпечення конкурентоспроможної ціни.

Для забезпечення порівняння цін від декількох постачальників, Відділ закупівель надсилає письмові запити про надання цінової пропозиції, якщо такі є, принаймні 3 (трьом) потенційним постачальникам. В запитах повинні бути вказані найменування і кількість товару (обсяг робіт та / або послуг), приблизний час та місце поставки, та іншу інформацію із Запиту на закупівлю. Валюта цінової пропозиції та податки повинні бути також зазначені у запиті.

Якщо число потенційних постачальників менш ніж 3 (три), причини для цього повинні бути належним чином задокументовані.

Учасникам має бути надано не менш ніж 5 (п’ять) робочих днів для подачі цінових пропозицій.

Мережа має вживати належних заходів, щоб уникнути отримання менше 3 (трьох) цінових пропозицій. Такі заходи можуть включати:

· надсилання запитів про надання цінової пропозиції максимальному числу потенційних постачальників;

· розміщення запитів на веб-сайті і т.п.

Цінові пропозиції можуть бути надіслані будь-яким чином, наприклад, поштою, факсом або електронною поштою.

4.2. Комітет з місцевих закупівель (КМЗ)

Для оцінки отриманих цінових пропозицій від постачальників, Мережа використовує внутрішній КМЗ. КМЗ повинен включати не менше 3 членів з числа співробітників Мережі та Замовника закупівлі. Зовнішні технічні експерти також можуть бути запрошені до участі у КМЗ, якщо Відділ закупівель вважає це за необхідне, для визначення відповідності цінових пропозицій відповідним запитам.

Оцінка отриманих цінових пропозицій призначеним КМЗ включає наступні компоненти:

· перевірка відповідності отриманої інформації вимогам, зазначеним в запитах про надання цінової пропозиції (предмет закупівель, кількість, терміни поставки товарів або виконання послуг, відповідність кваліфікаційним вимогам та вимогам, зазначеним у технічному завданні, виправлення арифметичних помилок, і т.д.) і усунення цінових пропозицій, що не відповідають вимогам від подальшої оцінки;

· оцінка цінових пропозицій, що відповідають вимогам, відповідно до критеріїв оцінки, що містяться в запиті про надання цінової пропозиції;

· визначення пропозиції-переможцем з найвищим рейтингом.

За результатами оцінки має бути складена оціночна таблиця, яку підписують всі члени КМЗ.

Рішення внутрішнього КМЗ затверджується директором підрозділу Мережі, що замовив закупівлю.

Якщо вартість Цінової пропозиції Учасника, що переміг, перевищує загальну суму наявних коштів, КМЗ може запропонувати Учаснику закупівлі знизити ціну пропозиції до ціни, прийнятної для наявного бюджету. В такому випадку засідання КМЗ переноситься на більш пізню дату. В разі відмови Учасника знизити ціну Цінової пропозиції до ціни, прийнятної для наявного бюджету, така процедура закупівлі скасовується.

Відділ закупівель розпочинає новий закупівельний процес і може вимагати від Замовника закупівлі внесення змін до Запиту на закупівлю.

РОЗДІЛ V. УКЛАДАННЯ ПРЯМИХ ДОГОВОРІВ

Метод укладання прямих контрактів застосовується до категорії закупівель визначених в п 2.1. вище.

Застосування методу укладання прямих контрактів ініціюється Відділом закупівель або відповідним Замовником закупівлі.

Укладання прямих контрактів здійснюється Відділом закупівель або відповідним Замовником закупівлі. Закупівлі до 30,000 доларів США погоджуються Замовником закупівлі із Виконавчим директором та інформація про це надається у відділ закупівель у вигляді службової записки. Якщо закупівлі перевищують 30,000 доларів США, Відділ закупівель повинен поінформувати Раду директорів, надавши відповідні документи. Виконавчий директор може використовувати право вето остаточного рішення щодо постачальника, запропонованого Відділом закупівель, і в цьому випадку Відділ закупівель повинен почати процедуру укладання прямих контрактів знову.

РОЗДІЛ VI. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Політика Мережі щодо конфлікту інтересів (див. Службовий посібник Мережі) поширюється на всіх членів КРТ, КЗЗ та спостерігачів, експертів, співробітників Мережі, які беруть участь у процесі закупівель.

Члени КРТ, КЗЗ та співробітники Мережі, які беруть участь у процесі закупівель повинні дотримуватися конфіденційності всієї інформації, що стосується:

· тексту Оголошення і Тендерної документації - до публікації Оголошення;

· Тендерних пропозицій – до розкриття;

· інших тендерних документів та обговорень на засіданнях КЗЗ - до прийняття рішення КЗЗ;

· членського складу КЗЗ - до початку роботи КЗЗ.

Наведена вище інформація і документи не повинні бути розкриті будь-яким особам, за винятком інших членів КЗЗ, відповідних співробітників Мережі та спостерігачів.

Спостерігачі, які приймають участь у засіданнях КЗЗ, також мають зберігати конфіденційність вищезгаданої інформації і документів, за винятком звітів, які вони надають, в рамках своїх організацій.

Перш ніж взяти участь у засіданні КЗЗ, члени КЗЗ та відповідні співробітники Мережі повинні підписати з Мережею відповідні угоди про конфіденційність та заяви про відсутність конфлікту інтересів.

Дата

Причина внесення змін

Опис внесених змін

29 березня 2011 р.

Нові Правила проведення закупівель - консолідація закупівель Мережі

1. дія Правил проведення закупівель Мережі була розповсюджена на всі закупівлі Мережі, а не тільки на лікарські засоби;

2. КТОП та КЗС скасовані, та передбачені експерти КЗЗ;

3. посилені пороги для обрання методу закупівлі;

4. введені критерії оцінки та їх вагові коефіцієнти;

5. працівники відділу закупівель були усунені від участі у КЗЗ;

6. введена процедура редукціону

30 травня 2011 р.

З практичних міркувань відділу закупівель

1. застосування методу обмежених конкурсних торгів розширене;

2. укладання прямих контрактів стало відповідальністю відділу закупівель;

3. ціна повинна відображати загальну вартість володіння;

4. введено реєстр закупівель до 1000 доларів США;

5. розділ про конфлікт інтересів був значно скорочений

19 жовтня 2011

З практичних міркувань відділу закупівель

1. запит на закупівлю має бути погоджений із відділом закупівель;

2. додано алгоритм послідовних дій у разі відхилення КРТ / КЗЗ всіх отриманих тендерних пропозицій;

3. уточнено формування КМЗ;

4. пряма закупівля також здійснюється відповідною Стороною, що подає запит;

5. документи, що стосуються відповідного дослідження ринку під час проведення прямої закупівлі мають зберігатись у Сторони, що подає запит;

6. зроблено посилання на процедуру укладання договорів Мережі;

10 жовтня 2012

Рекомендації ГФ, з практичних міркувань відділу закупівель

1. відкориговані визначення, що застосовуються у процедурах;

2. введено метод закупівель до 500 доларів США;

3. передбачено можливість застосування банківських/ тендерних гарантій;

4. регламентовано процес надання протоколів КЗЗ на ознайомлення керівництву Мережі;

5. передбачено дії, які слід вжити у разі не укладання переможцем торгів договору на закупівлю;

6. визначено мінімально необхідну кількість днів необхідних для подачі цінових пропозицій при місцевих закупівлях.

17 червня 2013

Рекомендації ГФ, з практичних міркувань відділу закупівель

1. посилено вимоги щодо зазначення предмета закупівлі у порівнюваних одиницях виміру;

2. формалізовано можливість здійснення закупівель по окремим лотам;

3. передбачено можливість обрання декількох переможців;

4. передбачена відповідальність відділу закупівель;

5. уточнено процедуру переговорів з учасником, пропозиція якого перевищує бюджет.

15 жовтня 2013

З практичних міркувань відділу закупівель

1. уточнено процедуру укладання прямих договорів.

25 грудня 2013

Рекомендації ГФ, з практичних міркувань відділу закупівель

1. передбачено необхідність збільшення строку подачі цінових пропозицій під час проведення певної категорії закупівель;

2. передбачено ряд дій, вжиття яких необхідне для більш широкого залучення учасників, пропозиції яких не включають ПДВ.