dir->/advocacy/ATO/news/vseukrayins`ka-rada-tserkov-u-protydiyi-epidemiyi-vil-snidu-v-umovakh-gumanitarnoyi-kryzy-v-ukrayini/