dir->/advocacy/ATO/news/gumanitarnyy-vantazh-propustyly-liky-dlya-6-500-vil-pozytyvnykh-patsientiv-uzhe-u-m-donets`k/