dir->/advocacy/ATO/news/dopovid`-merezhi-lzhv-pro-sytuatsiyu-z-vil-v-umovakh-viyny-stala-tsinnisnym-resursom-dlya-evropeytsi/